Сектор за социјалну политику

Jавни  конкурс  за финансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко – инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2024. години
Рок: 21. март 2024.

 1. Јавни конкурс
 2. Образац пријаве
 3. Правилник

_____________________________________________________________________________________________
Програм унапређења социјалне заштите у АПВ у 2024. години
Рок: 19. фебруар 2024.

 1. Јавни конкурс – текст конкурса
 2. Образац пријаве установе 2024
 3. Образац пријаве удружења 2024
 4. Одлука о поступку и критеријумима

_____________________________________________________________________________________________
Програм унапређења социјалне заштите у АПВ у 2023. години – Установе за смештај корисника 
Рок: 23. септембар 2023.

 1. Текст конкурса 
 2. Образац пријаве
 3. Прелиминарна листа установе 2023
 4. Коначна листа установе 2023
 5. Решење о додели установе 2023

_____________________________________________________________________________________________
Jавни  конкурс  за финансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко – инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2023. години
Рок: 27. јул 2023.

 1. Текст конкурса
 2. Образац пријаве 
 3. Правилник
 4. Прелиминарне оцене удружења 2023
 5. Коначна листа удружења 2023
 6. Решење о додели удружења 2023


_____________________________________________________________________________________________
Конкурс – Програм унапређења социјалне заштите у АПВ у 2023. години
Рок: 17. фебруар 2023.

 1. Текст конкурса
 2. Образац пријаве установе 2023
 3. Образац пријаве удружења 2023
 4. Прелиминарна листа Установе 2023
 5. Коначна листа Установе 2023
 6. Решење о додели Установе 2023
 7. Прелиминарна листа удружења 2023
 8. Коначна листа удружења 2023
 9. Решење о додели удружења 2023

_____________________________________________________________________________________________
Конкурс – Унапређење социјалне заштите 2022. године – Установе за смештај корисника 

Рок: 26. новембар 2022. 

 1. Текст конкурса 
 2. Образац пријаве
 3. Листа пријава установе 2022
 4. Решење о додели установе 2022

_____________________________________________________________________________________________
Jавни  конкурс  за финансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко – инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2022. години
Рок: 26. мај 2022.

 1. Текст конкурса
 2. Образац пријаве
 3. Правилник
 4. Прелиминарне оцене Удружења 2022
 5. Коначна листа Удружења 2022
 6. Решење о додели средстава

_____________________________________________________________________________________________
Конкурс – Програм унапређења социјалне заштите у АПВ у 2022. години
Рок: 10. фебруар 2022.

 1. Текст конкурса
 2. Образац пријаве установе
 3. Образац пријаве удружења
 4. Прелиминарна листа Установе 2022
 5. Прелиминарна листа удружења 2022
 6. Коначна листа установе 2022
 7. Решење о додели установе 2022
 8. Коначна листа удрижења 2022
 9. Решење о додели удружења 2022

_____________________________________________________________________________________________
Конкурс – Установе за смештај корисника –Унапређење социјалне заштите 2021. године

Рок: 18. децебар 2021. 

 1. Унапређење установе децембар 2021
 2. Образац-пријаве-Унапређење установе децембар 2021
 3. Прелиминарна листа децембар 2021
 4. Решење о доддели установе децембар 2021

_____________________________________________________________________________________________
Конкурс – Унапређење социјалне заштите – установе за смештај
Рок: 23. октобар 2021.

 1. Текст конкурса
 2. Образац пријве
 3. Листа бодовања и предлог за доделу средстава
 4. Решење о додели

_____________________________________________________________________________________________
Jавни  конкурс  за финансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко – инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2021. години
Рок: 18. март 2021.

 1. Јавни конкурс – удружења грађана
 2. Образац пријаве – удружења грађана
 3. Правилник о поступку доделе средстава – удружења грађана
 4. Прелиминарне оцене удружења 2021
 5. Коначна листа удружења 2021
 6. Решење о додели удружења 2021

_____________________________________________________________________________________________
Конкурс – Програм унапређења социјалне заштите у АПВ у 2021. години
Рок: 18. фебруар 2021.

 1. Јавни конкурс – унапређење социјалне заштите
 2. Образац пријаве
 3. Одлука о поступку и критеријумима о додели средстава
 4. Прелиминарна листа установе 2021
 5. Коначна листа установе 2021
 6. Решење о додели УНП установе 2021
 7. Прелиминарна листа удружења 2021
 8. Коначна листа удружења унапређење 2021
 9. Решење о додели УНП удружења 2021

_____________________________________________________________________________________________
Jавни  конкурс  за финансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко – инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2020. години 
Рок: 19. март 2020.

 1. Јавни конкурс Удружења 2020
 2. Образац пријаве удружења 2020
 3. Правилник о поступку доделе средстава – удружења грађана
 4. Прелиминарне оцене Удружења 2020
 5. Коначне оцене – Удружења 2020
 6. Решење о додели – удружења 2020

_____________________________________________________________________________________________
Конкурс – Програм унапређења социјалне заштите у АПВ у 2020. години
Рок: 12. март 2020.

 1. Јавни конкурс – унапређење социјалне заштите
 2. Образац пријаве на конкурс
 3. Одлука о поступку и критеријумима о додели средстава 
 4. Прелиминарна листа – Установе 2020
 5. Прелиминарна листа – удружња 2020
 6. Коначна листа – установе 2020
 7. Решење о додели – установе 2020
 8. Коначна листа – удружења 2020
 9. Решење о додели – удружeња 2020

_____________________________________________________________________________________________
Програм унапређења социјалне заштите у АПВ у 2019. години –установе за смештај и удружења грађана
Рок: 07. новембар 2019.

 1. Конкурс – унапређење социјалне заштите
 2. Образац пријаве
 3. Измена Одлуке о поступку и критеријуму доделе средстава 
 4. Прелиминарне листа – установе
 5. Коначна листа – установе
 6. Прелиминарне оцене – удружења
 7. Решење о додели – установе
 8. Коначна листа – удружења
 9. Решење о додели средстава – удружења

_____________________________________________________________________________________________
Конкурс – Програм унапређења социјалне заштите у АПВ у 2019. години
Рок: 21. март 2019.

 1. Јавни конкурс за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне застите у 2019. години 
 2. Образац пријаве 
 3. Одлука о поступку и критеријумима о додели средстава 
 4. Прелиминарне оцене Унапређење 2019.
 5. Коначна листа УНАПРЕЂЕЊЕ 2019
 6. Решење о додели Унапређење 2019

_____________________________________________________________________________________________
Jавни  конкурс  за финансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко – инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2019. години 
Рок: 14.02.2019.

 1. Јавни конкурс за удружења грађана
 2. Пријава на конкурс за удружења грађана
 3. Правилник о поступку доделе средстава – удружења грађана 
 4. Обавештење учесницима конкурса 
 5. Прелиминарна листа пријава на конкурс
 6. Коначна листа Удружења 2019
 7. Решење о додели УГ 2019

_____________________________________________________________________________________________
Jавни конкурс за финансирање односно суфинансирање мера, активности и програма у циљу унапређења социјалне заштите у установама за смештај на територији АПВ у 2018. години
Рок: 07.12.2018.

 1. Јавни конкурс 
 2. Пријава на конкурс 
 3. Одлука о изменама и допуни одлуке о поступку и критеријумима за доделу средстава покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за реализацију програма унапређења социјалне заштите у АПВ у 2018. години 
 4. Бодовна листа пријава 
 5. Коначна листа пријава 
 6. Решење о додели средстава по Јавном конкурсу 

_____________________________________________________________________________________________
Конкурс – за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у облсти социјалне заштите у 2018. години на којем право учешћа имају установе за смештај корисника чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина:
Објављено: 11.07.2018.
Рок: 26.07.2018.

 1. Јавни конкурс
 2. Образац пријаве на конкурс
 3. Одлука о изменама и допунама Одлуке о поступку и критеријумима за доделу средстава покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за реализацију програма унапређења социјалне заштите у АПВ у 2018.години
 4. Прелиминарне оцене
 5. Коначна листа вредновања и рангирања пријава
 6. Решење о додели средстава по јавном конкурсу

_____________________________________________________________________________________________
Конкурс – за финансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко – инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2018. години :
Објављено: 18.04.2018.
Рок: 03.05.2018.

 1. Конкурс 2018 удружења грађана 
 2. Образац пријаве на конкурс 
 3. Правилник-УГ-2018  
 4. Прелиминарне оцене УГ 2018
 5. Решење о додели средстава по јавном конкурсу 2018

_____________________________________________________________________________________________
Конкурс – Програм унапређења социјалне заштите у АПВ у 2018. години :
Објављено: 28.02.2018.
Рок: 15.03.2018.

 1. Јавни   конкурс  за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2018.години  
 2. Образац пријаве на конкурс
 3. Одлукa о поступку и критеријумима за доделу средстава покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за реализацију програма унапређења социјалне заштите у АПВ у 2018.години 
 4. Прелиминарне оцене
 5. Листа вредновања и рангирања пријава
 6. Решење о додели средстава по јавном конкурсу

_____________________________________________________________________________________________
Конкурс – за финансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко – инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2017. години :
Објављено: 21.06.2017. године
Рок: 15 дана од дана објаве 

 1. Конкурс 2017 удружења грађана
 2. Образац пријаве на конкурс
 3. Правилник УГ 2017
 4. Решење о покретању поступка за доделу средстава путем јавног конкурса 
 5. Обавештење о продужењу рока за објаву листе вредновања и рангирања пријава  
 6. Прелиминарне оцене
 7. Коначна листа вредновања и рангирања пријава
 8. Решење о додели средстава по јавном конкурсу

_____________________________________________________________________________________________
Конкурс – Програм унапређења социјалне заштите у АПВ у 2017. години :
Рок:  27.04.2017. 

 1. Јавни   конкурс  за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2017.години
 2. Образац пријаве на конкурс
 3. Одлукa о поступку и критеријумима за доделу средстава покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за реализацију програма унапређења социјалне заштите у АПВ у 2017.години
 4. Решење о  покретању поступка за доделу средстава путем јавног конкурса
 5. Прелиминарне оцене
 6. Листа вредновања и рангирања пријава
 7. Решење о додели средстава по јавном конурсу