Списак издатих забрана за рад – домови за смештај одраслих и старијих

Забране рада и пружања услуга социјалне заштите домовима за смештај одраслих и старијих на територији АП Војводине

Нерегистровани субјекти на територији АП Војводине којима је забрањено обављања делатности – пружање услуге домског смештаја