ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Јавна набавка услуга оглашавања у дневном листу
Објављено: 17
.01.2020. године
Рок за достављање понуда: 27
.01.2020. године

 1. Конкурсна документација
 2. Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора – Објављена 31.01.2020.
Обавештење о закљученом уговору – Објављено 07.02.2019.

_________________________________________________________________________________________
Јавна набавка услуга оглашавања у дневном листу
Објављено: 20.09.2019. године
Рок за достављање понуда: 30.09.2019. године

 1. Конкурсна документација
 2. Позив за подношење понуда  

Одлука о додели уговора  – Објављена 01.10.2019.
Обавештење о закљученом уговору – Објављено 08.10.2019.

_________________________________________________________________________________________
Јавна набавка услуга израде програма едукације и  супервизије предавача у оквиру пројекта „Интегрисани одговор на насиље над женама у Војводини – 2 фаза“
Објављено: 26.11.2018.
Рок за достављање понуда: 04.12.2018.

 1. Конкурсна документација 
 2. Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора – Објављена 27.12.2018.
Обавештење о закљученом уговору – Објављено 27.12.2018.

_________________________________________________________________________________________
Јавна набавка услуга припреме и спровођења конференције случаја у оквиру пројекта
„ Интегрисани одговор на насиље над женама у Војводини – 2. фаза“

Објављено: 23.11.2018. године
Рок за достављање понуда: 03.12.2018. године

 1. Конкурсна документација 
 2. Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора – Објављена 27.12.2018.
Обавештење о закљученом уговору – Објављено 27.12.2018.

_________________________________________________________________________________________
Јавна набавка услуга координације, организације и логистичке подршке за потребе  пројекта „Интегрисани одговор на насиље над женама у Војводини – 2. фаза“ у поступку  ЈНМВ 2/2018
Објављено: 09.11.2018. године
Рок за достављање понуда: 19.11.2018. године

 1. Конкурсна документација 
 2. Позив за подношење понуда 

Одлука о додели уговора – Објављена 27.12.2018.
Обавештење о закљученом уговору – Објављено 27.12.2018.

_________________________________________________________________________________________
Јавна набавка услуга оглашавања у дневном листу
Објављено: 08.11.2018. године
Рок за достављање понуда: 16.11.2018. године

 1. Конкурсна документација 
 2. Позив за подношење понуда 

Одлука о додели уговора -Објављена 16.11.2018.
Обавештење о закљученом уговору -Објављено 26.11.2018.

_________________________________________________________________________________________
Јавна набавка услуга припреме и спровођења конференције случаја у оквиру пројекта „Интегрисани одговор на насиље над женама у Војводини – 2. фаза“
Објављено: 07.11.2018. године
Рок за достављање понуда: 15.11.2018. године 

 1. Конкурсна документација  
 2. Позив за подношење понуда  

Одлука о обустави поступка – Објављена 16.11.2018.
Обавештење о обустави поступка -Објављено 23.11.2018.

_________________________________________________________________________________________
Jавнa набавкa услуга спровођења обуке ради унапређења разумевања стручњака за пружање ефикасније услуге заштите женама жртвама насиља у оквиру пројекта „Интегрисани одговор на насиље над женама у Војводини – 2. фаза“
Објављено: 18.12.2017. године
Рок за достављање понуда: 26.12.2017. године до 10,00 ч

 1.  Конкурсна документација 
 2. Позив за подношење понуда  

Одлука о додели уговора – Објављена 18.01.2018.
Обавештење о закљученом уговору -Објављено 05.02.2018. 

_________________________________________________________________________________________ 
Jавна набавкa услуга ЈНОП 1/2017 – Услуге координације, организације и логистичке подршке за потребе пројекта „Интегрисани одговор на насиље над женама у Војводини – 2 фаза“ :
Објављено: 21.06.2017. године
Рок за достављање понуда: 21.07.2017. до 10,00ч

 1. Конкурсна документација
 2. Позив за подношење понуда 

Одлука о додели уговора – Објављена 26.07.2017.
Обавештење о закљученом уговору – Објављено 02.08.207.

_________________________________________________________________________________________
Јавна набавка мале вредности за услуге – Израда програма едукације, обуке предавача и супервизије предавача у оквиру пројекта „Интегрисани одговор на насиље над женама у Војводини – 2 фаза“:
Објављено: 19.06.2017. године
Рок за достављање понуда: 27.06.2017. до 10,00ч

 1. Конкурсна документација
 2. Позив за подношење понуда  

Одлука о додели уговора – Објављена 03.07.2017.
Обавештење о закљученом уговору – Објављено 04.07.2017.

_________________________________________________________________________________________

Jавна набавкa услуга – Израда полазне студије о разумевању и ставовима стручњака према женама жртвама насиља из рањивих група, свести стручњака и њиховим ставовима и реаговање на специфичне облике насиља као и процене обуке у оквиру пројекта на пружаоце услуга:
Објављено: 29.05.2017. године
Рок за достављање понуда: 06.06.2017. године 

Одлука о додели уговора – Објављена 07.06.2017.
Обавештење о закљученом уговору – Објављено 20.06.2017.

_________________________________________________________________________________________
Јавна набавка мале вредности – Организација и спровођење обука за унапређење квалитета рада и услуга које се пружају женама у ситуацији насиља у надлежним институцијама и организацијама, обликована у 5 партија:
Објављено: 09.05.2017. године
Рок за достављање понуда: 19.05.2017. до 10,00ч

  1. Позив за подношење понуда 
  2. Партија 1 – Обука о поступању институција у заштити од насиља над женама у породици и партнерским односима  
  3. Партија 2 – Обука о повезаности насиља према женама и злостављања деце 
  4. Партија 3 – Обука о процени и управљању безбедносним ризицима у ситуацији насиља у партнерским односима у породици 
  5. Партија 4 – Обука за преовладавање професионалног стреса професионалаца ангажованих у директном раду са жртвама насиља 
  6. Партија 5 – Обука за организовање и спровођење конференције случаја насиља над женама у породици и партнерским односима 

Одлука о додели Уговорa – Објављена 22.05.2017.
Обавештење о закљученом уговору – Партија 1 
Обавештење о закљученом уговору – Партија 2 
Обавештење о закљученом уговору – Партија 3 
Обавештење о закљученом уговору – Партија 4 
Обавештење о закљученом уговору – Партија 5  
_________________________________________________________________________________________ 
 План јавних набавки за 2017 годину – Објављен 10.03.2017. 
Измене и допуне Плана јавних набавки за 2017 годину – Објављен 27.11.2017. 

План јавних набавки за 2018 годину  –  Објављен 13.03.2018.
Измене и допуне Плана јавних набавки за 2018 годину  –  Објављен 03.10.2018.
Измене и допуне Плана јавних набавки за 2018 годину 2  –  Објављен 30.10.2018.

План јавних набавки за 2019 годину  –  Објављен 19.02.2019.
Измене и допуне Плана јавних набавки за 2019 годину – Објављен 19.09.2019.

План јавних набавки за 2020 годину – Објављен 17.01.2020.

План јавних набавки за 2021 годину

План јавних набавки за 2022 годину
Измене и допуне плана јавних набавки за 2022. годину 1
Измене и допуне плана јавних набавки за 2022. годину 2
Измене и допуне плана јавних набавки за 2022. годину 3
Измене и допуне плана јавних набавки за 2022. годину 4
Измене и допуне плана јавних набавки за 2022. годину 5
Измене и допуне плана јавних набавки за 2022. годину 6

План јавних набавки за 2023. годуну
Измене и допуне плана јавних набавки за 2023. годину 1
Измене и допуне плана јавних набавки за 2023. годину 2
Измене и допуне плана јавних набавки за 2023. годину 3
Измене и допуне плана јавних набавки за 2023. годину 4

План јавних набавки за 2024. годину
Измене и допуне плана јавних набавки за 2024. годину 1