Матерински додатак

Покрајинска скупштинска одлука о остваривању материнског додатка за незапослене мајке за треће или четврто дете

Правилник о ближим условима и поступку остваривања права на матерински додатак за незапослене мајке за треће или четврто дете 

Захтев за остваривање права на матерински додатак за незапослене мајке за треће или четврто дете 

Јавни оглас за доделу средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2024. години за децу и породицу (Матерински додатак)