ДОКУМЕНТА

  Матерински додатак

 Биомедицински потпомогнута оплодња – БМПО

  Обрасци за извештаје о реализацији конкурса

  Правилници 

 

Програм за заштиту жена од насиља у породици и партнерским односима и других облика родно заснованог насиља у АП Војводини за период од 2023. до 2026. године

Подаци о структури запослених 07.06.2024. године

Решење о овлашћењу Станислава Малић Гостовић

Притужбе на рад инспекције социјалне заштите   
Образац – Притужба на рад инспекције социјалне заштите  

Кодекс понашања службеника и намештеника у покрајинским органима 

Упутство о изради и одржавању садржаја на веб-презентацији Покрајинског секретаријата

Изјава за интерни конкурс 

 Архива – Документа