ДОКУМЕНТА

  Матерински додатак

 Биомедицински потпомогнута оплодња – БМПО

  Обрасци за извештаје о реализацији конкурса

  Правилници 

 

Подаци о структури запослених и радно ангажованих лица 16.01.2023. године

Решење – Овлашћење Јоланд Корора

Притужбе на рад инспекције социјалне заштите   
Образац – Притужба на рад инспекције социјалне заштите  

Кодекс понашања службеника и намештеника у покрајинским органима 

Упутство о изради и одржавању садржаја на веб-презентацији Покрајинског секретаријата

Изјава за интерни конкурс 

 Архива – Документа