Архива – Документа

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова 

Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова

Правилник о изменама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова – јануар 2020.

Правилник о изменама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова – март 2020.

Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова – децембар 2020.

Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова – децембар 2021.

Сагласност на Правилник о изменама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места – јануар 2022.

 

Правилник о утврђивању посебног програма обуке ради стручног усавршавања службеника у Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова – 2019.

Правилник о утврђивању посебног програма обуке ради стручног усавршавања службеника у Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова – 2020.

Правилник о утврђивању посебног програма обуке ради стручног усавршавања службеника у Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова – 2021.

Правилник о утврђивању посебног програма обуке ради стручног усавршавања службеника у Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова – 2022.

 

Правилник о набавкама

План рада Покрајинског секретаријата за 2022. годину 10.01.2022.
План рада Покрајинског секретаријата за 2023. годину 15.01.2023.
План рада Покрајинског секретаријата за 2024. годину 15.01.2024.

Подаци о структури запослених и радно ангажованих лица 31.12.2020. 
Подаци о структури запослених и радно ангазованих лица 27.01.2021. 
Подаци о структури запослених и радно ангазованих лица 08.02.2021.
Подаци о структури запослених и радно ангазованих лица 01.03.2021.
Подаци о структури запослених и радно ангазованих лица 10.05.2021.
Подаци о структури запослених и радно ангазованих лица 17.05.2021.
Подаци о структури запослених и радно ангазованих лица 24.05.2021.
Подаци о структури запослених и радно ангазованих лица 01.06.2021.
Подаци о структури запослених и радно ангазованих лица 08.09.2021.
Подаци о структури запослених и радно ангазованих лица 01.10.2021. 
Подаци о структури запослених и радно ангазованих лица 04.11.2021. 
Подаци о структури запослених и радно ангазованих лица 19.11.2021. 
Подаци о структури запослених и радно ангазованих лица 10.01.2022.
Подаци о структури запослених и радно ангазованих лица 04.02.2022. 
Подаци о структури запослених и радно ангазованих лица 21.02.2022. 
Подаци о структури запослених и радно ангажованих лица 14.03.2022.
Подаци о структури запослених и радно ангазованих лица 06.05.2022.
Подаци о структури запослених и радно ангазованих лица 06.06.2022.
Подаци о структури запослених и радно ангажованих лица 13.06.2022.
Подаци о структури запослених и радно ангажованих лица 08.08.2022.
Подаци о структури запослених и радно ангажованих лица 05.09.2022.
Подаци о структури запослених и радно ангажованих лица 05.10.2022.
Подаци о структури запослених и радно ангажованих лица 04.01.2023. 
Подаци о структури запослених и радно ангажованих лица 09.01.2023.
Подаци о структури запослених и радно ангажованих лица 16.01.2023. 
Подаци о структури запослених и радно ангажованих лица 14.02.2023.
Подаци о структури запослених и радно ангажованих лица 02.03.2023.
Подаци о структури запослених и радно ангажованих лица 04.05.2023.
Подаци о структури запослених и радно ангажованих лица 10.05.2023.
Подаци о структури запослених и радно ангажованих лица 05.06.2023.
Подаци о структури запослених и радно ангажованих лица 06.07.2023.
Подаци о структури запослених и радно ангажованих лица 06.10.2023.
Подаци о структури запослених и радно ангажованих лица 24.11.2023.
Подаци о структури запослених 29.12.2023. године
Подаци о структури запослених 05.01.2024. године
Подаци о структури запослених 26.02.2024. године
Подаци о структури запослених 20.03.2024. године

Решење – Овлашћење Јоланд Корора