Сектор за социјалну политику

Конкурс – за финансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко – инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2017. години :
Рок: 15 дана од дана објаве
Објављено: 21.06.2017. године 

 1. Конкурс 2017 удружења грађана
 2. Образац пријаве
 3. Правилник УГ 2017
 4. Решење о покретању поступка за доделу средстава путем јавног конкурса 
 5. Обавештење о продужењу рока за објаву листе вредновања и рангирања пријава  
 6. Прелиминарне оцене
 7. Коначна листа вредновања и рангирања пријава
 8. Решење о додели средстава по јавном конкурсу

Конкурс – програм унапређења социјалне заштите у АПВ у 2017. години :
Рок:  27.04.2017. 

 1. Јавни   конкурс  за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2017.години
 2. Образац пријаве на конкурс
 3. Одлукa о поступку и критеријумима за доделу средстава покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за реализацију програма унапређења социјалне заштите у аутономној покрајини војводини у 2017.години
 4. Решење о  покретању поступка за доделу средстава путем јавног конкурса
 5. Прелиминарне оцене
 6. Листа вредновања и рангирања пријава
 7. Решење о додели средстава по јавном конурсу 
19.582 views