Сектор за социјалну политику

Конкурс – за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у облсти социјалне заштите у 2018. години на којем право учешћа имају установе за смештај корисника чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина:
Објављено: 11.07.2018.
Рок: 26.07.2018.

 1. Јавни конкурс
 2. Образац пријаве на конкурс
 3. Одлука о изменама и допунама Одлуке о поступку и критеријумима за доделу средстава покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за реализацију програма унапређења социјалне заштите у АПВ у 2018.години
 4. Прелиминарне оцене
 5. Коначна листа вредновања и рангирања пријава
 6. Решење о додели средстава по јавном конкурсу

______________________________________________________________________________________________
Конкурс – за финансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко – инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2018. години :
Објављено: 18.04.2018.
Рок: 03.05.2018.

 1. Конкурс 2018 удружења грађана 
 2. Образац пријаве на конкурс 
 3. Правилник-УГ-2018  
 4. Прелиминарне оцене УГ 2018
 5. Решење о додели средстава по јавном конкурсу 2018

______________________________________________________________________________________________ 
Конкурс – Програм унапређења социјалне заштите у АПВ у 2018. години :
Објављено: 28.02.2018.
Рок: 15.03.2018.

 1. Јавни   конкурс  за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2018.години  
 2. Образац пријаве на конкурс
 3. Одлукa о поступку и критеријумима за доделу средстава покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за реализацију програма унапређења социјалне заштите у АПВ у 2018.години 
 4. Прелиминарне оцене
 5. Листа вредновања и рангирања пријава
 6. Решење о додели средстава по јавном конкурсу

______________________________________________________________________________________________
Конкурс – за финансирање програма удружења грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко – инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2017. години :
Објављено: 21.06.2017. године
Рок: 15 дана од дана објаве 

 1. Конкурс 2017 удружења грађана
 2. Образац пријаве на конкурс
 3. Правилник УГ 2017
 4. Решење о покретању поступка за доделу средстава путем јавног конкурса 
 5. Обавештење о продужењу рока за објаву листе вредновања и рангирања пријава  
 6. Прелиминарне оцене
 7. Коначна листа вредновања и рангирања пријава
 8. Решење о додели средстава по јавном конкурсу

______________________________________________________________________________________________
Конкурс – Програм унапређења социјалне заштите у АПВ у 2017. години :
Рок:  27.04.2017. 

 1. Јавни   конкурс  за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2017.години
 2. Образац пријаве на конкурс
 3. Одлукa о поступку и критеријумима за доделу средстава покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за реализацију програма унапређења социјалне заштите у АПВ у 2017.години
 4. Решење о  покретању поступка за доделу средстава путем јавног конкурса
 5. Прелиминарне оцене
 6. Листа вредновања и рангирања пријава
 7. Решење о додели средстава по јавном конурсу