Сектор за социјалну политику

Конкурс – програм унапређења социјалне заштите у АПВ у 2017. години :
Рок:  27.04.2017. 

  1. Јавни   конкурс  за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2017.години
  2. Образац пријаве на конкурс
  3. Одлукa о поступку и критеријумима за доделу средстава покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за реализацију програма унапређења социјалне заштите у аутономној покрајини војводини у 2017.години
  4. Решење о  покретању поступка за доделу средстава путем јавног конкурса

 

4.529 views