Сектор за равноправност полова и унапређење положаја Рома

Конкурс за доделу бесповратних средстава породицама на територији Аутономне покрајине Војводине, за куповину некретнине, с циљем унапређивања положаја жена:
Објављено: 01.02.2024. године
Рок: 19.02.2024. године

 1. Одлука Владе
 2. Правилник
 3. Текст конкурса
 4. Образац пријаве
 5. Решење о додели средстава

_____________________________________________________________________________________________
Конкурс за доделу бесповратних средстава породицама на територији Аутономне покрајине Војводине, за куповину некретнине, с циљем унапређивања положаја жена
:
Објављено: 01.11.2023. године
Рок: 15.11.2023. године

 1. Одлука од 25.10.2023.
 2. Правилник
 3. Текст конкурса
 4. Образац пријаве
 5. Решење о додели бесповратних средстава

 

_____________________________________________________________________________________________
Конкурс – за доделу средстава за реализацију програма новог запошљавања жена које су у ситуацији партнерског и породичног насиља на територији АП Војводине
 :
Објављено: 01.11.2023. године
Рок:  16.11.2023. године

 1. Текст конкурса
 2. Правилник
 3. Пријавни образац
 4. Решење послодавци 2023

 

_____________________________________________________________________________________________
Јавни  конкурс за доделу бесповратних средстава градовима и општинама  са територије АП Војводине за суфинансирање израде локалних акционих планова за унапређење положаја Рома и реализацију локалних акционих планова за унапређење положаја Рома у области становања:
Објављено: 05.07.2023. године
Рок: 28.07.2023. године

 1. Текст конкурса
 2. Правилник
 3. Образац пријаве
 4. Прелиминарна листа ЛАП 2023
 5. Коначна листа ЛАП 2023
 6. Решење о додели средстава ЛАП 2023

_____________________________________________________________________________________________
Јавни   конкурс за доделу бесповратних средстава центрима за социјални рад  са територије АП Војводине за финансирање ангажовања координатора за ромска питања:

Објављено: 05.07.2023. године
Рок: 20.07.2023. године

 1. Текст конкурса
 2. Правилник
 3. Образац пријаве
 4. Прелиминарна листа Координатори 2023
 5. Коначна листа Координатори 2023
 6. Решење о додели средстава координатори 2023

_____________________________________________________________________________________________
Јавни конкурс – за доделу бесповратних средстава удружењима грађана за финансирање пројеката у области унапређења положаја Рома и Ромкиња
:
Објављено: 05.07.2023.године 
Рок: 20.07.2023. године

 1. Текст конкурса
 2. Правилник
 3. Образац пријаве
 4. Прелиминарна листа НВО 2023
 5. Коначна-листа-НВО-Роми-2023
 6. Решење о додели средстава НВО Роми 2023

_____________________________________________________________________________________________
Јавни конкурс –
за доделу бесповратних средстава удружењима грађана/удружењима жена  за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена и равноправности полова у АП Војводини:
Објављено: 05.07.2023.године 
Рок: 20.07.2023. године

 1. Текст конкурса
 2. Правилник
 3. Образац пријаве
 4. Прелиминарна листа равноправност 2023
 5. Коначна листа равноправност 2023
 6. Решење о додели равноправност 2023

_____________________________________________________________________________________________
Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области равноправности полова-Признање“Милица Томић“:
Објављено: 22.06.2023. године

Рок: 31.10.2023. године

 1. Јавни позив
 2. Образац пријаве

_____________________________________________________________________________________________
Јавни  позив – Академија вештина 2023
Рок: 10. Мај 2022.

 1. Одлука о избору кандидата
 2. Позив Академија вештина 2023
 3. Пријава Академија вештина 2023

_____________________________________________________________________________________________
Конкурс за доделу бесповратних средстава породицама на територији Аутономне покрајине Војводине, за куповину некретнине, с циљем унапређивања положаја жена
:
Објављено: 12.04.2023. године
Рок: 12.05.2023. године

 1. Текст конкурса
 2. Образац пријаве
 3. Правилник
 4. Одлука Владе
 5. Решење о додели

_____________________________________________________________________________________________
Конкурс за доделу бесповратних средстава породицама на територији Аутономне покрајине Војводине за куповину некретнине у циљу унапређења положаја жена
:
Објављено: 29.09.2022. године
Рок: 14.11.2022. године

 1. Текст конкурса
 2. Образац пријаве
 3. Финансијски извештај
 4. Правилник
 5. Одлука покрајинске Владе од 02.02.2022. године
 6. Одлука о измени одлуке покрајинске Владе од 14.09.2022. године
 7. Решење о додели бесповратних средстава породицама на територији АПВ за куповину некретнине у циљу унапређења положаја жена
 8. Решење о измени решења о додели бесповратних средстава

_____________________________________________________________________________________________
Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области равноправности полова-Признање“Милица Томић“:
Објављено: 09.06.2022. године

Рок: 31.10.2022. године

 1. Јавни позив
 2. Образац пријаве

_____________________________________________________________________________________________
Јавни  позив – Академија вештина 2022
Рок: 10. 06.2022.

 1. Позив Академија вештина 2022
 2. ПРИЈАВА Академија вештина 2022
 3. Одлука Академија вештина

_____________________________________________________________________________________________
Јавни  конкурс за доделу бесповратних средстава градовима и општинама  са територије АП Војводине за суфинансирање израде локалних акционих планова за унапређење положаја Рома и реализацију локалних акционих планова за унапређење положаја Рома у области становања:
Објављено: 11.05.2022. године
Рок: 27.06.2022. године

 1. Текст конкурса
 2. Образац пријаве
 3. Правилник
 4. Прелиминарне оцене ЛАП 2022
 5. Коначна листа ЛАП 2022
 6. Решење о додели средстава ЛАП 2022

_____________________________________________________________________________________________
Јавни   конкурс за доделу бесповратних средстава центрима за социјални рад  са територије АП Војводине за финансирање ангажовања координатора за ромска питања:

Објављено: 11.05.2022. године
Рок: 26.05.2022. године

 1. Текст конкурса
 2. Образац пријаве
 3. Правилник
 4. Прелиминарне оцене Координатори 2022
 5. Коначна листа Координатори 2022
 6. Координатори решење о додели 2022

_____________________________________________________________________________________________
Јавни конкурс – за доделу бесповратних средстава удружењима грађана за финансирање пројеката у области унапређења положаја Рома и Ромкиња
:
Објављено: 11.05.2022.године 
Рок: 26.05.2022. године

 1. Текст конкурса
 2. Образац пријаве
 3. Правилник
 4. Прелиминарне оцене Роми 2022
 5. Коначна листа НВО Роми 2022
 6. Решење о додели средстава Роми 2022

_____________________________________________________________________________________________
Јавни конкурс –
за доделу бесповратних средстава удружењима грађана/удружењима жена  за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена и равноправности полова у АП Војводини:
Објављено: 11.05.2022.године 
Рок: 26.05.2022. године

 1. Текст конкурса
 2. Образац пријаве
 3. Правилник
 4. Прелиминарне оцене равноправност 2022
 5. Коначна листа равноправност 2022
 6. Решење о додели средстава 2022

_____________________________________________________________________________________________
Конкурс – за доделу средстава за реализацију програма новог запошљавања жена које су у ситуацији партнерског и породичног насиља на територији АП Војводине
 :
Објављено: 18.08.2021. године
Рок:  20.09.2021. године

 1. Текст конкурса
 2. Правилник
 3. Пријавни образац
 4. Решење додели 2021

_____________________________________________________________________________________________
Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области равноправности полова-Признање“Милица Томић“:
Објављено: 11.06.2021. године

Рок: 31.10.2021. године

 1. Јавни позив
 2. Формулар за пријаву

_____________________________________________________________________________________________
Јавни  конкурс за доделу бесповратних средстава градовима и општинама  са територије АП Војводине за суфинансирање израде локалних акционих планова за унапређење положаја Рома и реализацију локалних акционих планова за унапређење положаја Рома у области становања:
Објављено: 07.04.2021. године
Рок: 25.06.2021. године

 1. Текст конкурса
 2. Образац пријаве
 3. Правилник
 4. Прелиминарне оцене ЛАП 2021
 5. Коначна листа ЛАП 2021
 6. Решење о додели – ЛАП 2021

_____________________________________________________________________________________________
Јавни   конкурс за доделу бесповратних средстава центрима за социјални рад  са територије АП Војводине за финансирање ангажовања координатора за ромска питања:
Објављено: 07.04.2021. године
Рок: 22.04.2021. године

 1. Текст конкурса
 2. Образац пријаве
 3. Правилник
 4. Прелиминарне оцене Координатори 2021
 5. Коначна листа Координатори 2021
 6. Решење о додели – координатори 2021

_____________________________________________________________________________________________
Јавни конкурс – за доделу бесповратних средстава удружењима грађана за финансирање пројеката у области унапређења положаја Рома и Ромкиња:
Објављено: 07.04.2021.године 
Рок: 22.04.2021. године

 1. Текст конкурса
 2. Образац пријаве
 3. Правилник
 4. Прелиминарне оцене Роми 2021
 5. Коначна листа НВО Роми 2021
 6. Решење о додели 2021

_____________________________________________________________________________________________
Јавни конкурс –за доделу бесповратних средстава удружењима грађана/удружењима жена  за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена и равноправности полова у АП Војводини:
Објављено: 07.04.2021.године 
Рок: 22.04.2021. године

 1. Текст конкурса
 2. Образац пријаве
 3. Правилник
 4. Прелиминарне оцене равноправност 2021
 5. Коначна листа равноправност 2021
 6. Решење о додели равноправност 2021

_____________________________________________________________________________________________
Јавни конкурс – за доделу бесповратних средстава удружењима грађана за финансирање пројеката у области унапређења положаја Рома и Ромкиња:
Објављено: 11.03.2020.године 
Рок: 26.03.2020. године

 1. Текст конкурса
 2. Образац пријаве
 3. Правилник
 4. Прелиминарне оцене 2020
 5. Коначна Листа 2020
 6. Решење о додели – удружења 2020

_____________________________________________________________________________________________
Јавни  конкурс за доделу бесповратних средстава градовима и општинама  са територије АП Војводине за суфинансирање израде локалних акционих планова за унапређење положаја Рома и реализацију локалних акционих планова за унапређење положаја Рома у области становања:
Објављено: 11.03.2020. године
Рок: 26.03.2020. године

 1. Текст конкурса
 2. Образац пријаве
 3. Правилник
 4. Прелиминарне оцене ЛАП 2020
 5. Коначна листа ЛАП 2020
 6. Решење о додели – ЛАП 2020

_____________________________________________________________________________________________
Јавни   конкурс за доделу бесповратних средстава центрима за социјални рад  са територије АП Војводине за финансирање ангажовања координатора за ромска питања:

Објављено: 11.03.2020. године
Рок: 26.03.2020. године

 1. Текст конкурса
 2. Образац пријаве
 3. Правилник
 4. Прелиминарне оцене Координатори 2020
 5. Коначна листа Координатори 2020
 6. Решење о додели – координатори 2020

_____________________________________________________________________________________________
Јавни конкурс – за доделу бесповратних средстава удружењима грађана за финансирање пројеката у области унапређења положаја Рома и Ромкиња
:
Објављено: 16.10.2019.године 
Рок: 31.10.2019. године

 1. Текст конкурса
 2. Образац пријаве
 3. Правилник
 4. Прелиминарне оцене
 5. Коначна листа
 6. Решење о додели средстава

_____________________________________________________________________________________________
Јавни  конкурс за доделу бесповратних средстава градовима и општинама  са територије АП Војводине за суфинансирање израде локалних акционих планова за унапређење положаја Рома и реализацију локалних акционих планова за унапређење положаја Рома у области становања:
Објављено: 16.10.2019. године
Рок: 31.10.2019. године

 1. Текст конкурса
 2. Образац пријаве
 3. Правилник
 4. Прелиминарне оцене
 5. Коначна листа
 6. Решење о додели средстава

_____________________________________________________________________________________________
Јавни   конкурс за доделу бесповратних средстава центрима за социјални рад  са територије АП Војводине за финансирање ангажовања координатора за ромска питања:

Објављено: 16.10.2019. године
Рок: 31.10.2019. године

 1. Текст конкурса
 2. Образац пријаве
 3. Правилник
 4. Прелиминарне оцене
 5. Коначна листа
 6. Решење о додели средстава

_____________________________________________________________________________________________
Конкурс – за доделу бесповратних средстава удружењима грађана за финансирање пројеката у области унапређења положаја Рома и Ромкиња:
Објављено: 15.08.2018.године 
Рок: 30.08.2018. године

 1. Текст конкурса
 2. Образац пријаве на конкурс
 3. Правилник
 4. Прелиминарне оцене
 5. Решење о додели средстава

_____________________________________________________________________________________________
Јавни  конкурс за доделу бесповратних средстава градовима и општинама  са територије АП Војводине за суфинансирање израде локалних акционих планова за унапређење положаја Рома и реализацију локалних акционих планова за унапређење положаја Рома у области становања:
Објављено: 06.06.2018. године
Рок: 03.09.2018.

 1. Јавни конкурс израда и реализација ЛАП Роми 2018
 2. Образац пријаве на Конкурс за израду и реализацију ЛАП Роми 2018
 3. Правилник 2018. израда и реализација ЛАП Роми 2018
 4. Решење о покретању поступка за доделу средстава за израду и реализацију ЛАП Роми 2018
 5. Прелиминарне оцене
 6. Решење о додели средстава

_____________________________________________________________________________________________
Јавни   конкурс за доделу бесповратних средстава градовима и општинама  са територије АП Војводине за финансирање ангажовања координатора за ромска питања:
Објављено: 06.06.2018. године
Рок: 03.09.2018.

 1. Јавни Конкурс за ангажовање координатора 2018
 2. Образац пријаве на конкурс за координатора 2018
 3. Правилник координатори за ромска питања 2018
 4. Решење о покретању поступка за доделу средстава путем јавног конкурса за финансирање ангажовања координатора
 5. Прелиминарне оцене
 6. Решење о додели средстава

_____________________________________________________________________________________________
Конкурс – за доделу бесповратних средстава удружењима грађана за финансирање пројеката у области унапређења положаја Рома и Ромкиња:
Рок: 13.10.2017. године
Објављено: 27.09.2017. године 

 1. Јавни конкурс
 2. Образац пријаве на конкурс
 3. Правилник
 4. Решење о покретању поступка за доделу средстава путем јавног конкурса
 5. Решење о додели средстава за унапређење положаја Рома 2017

_____________________________________________________________________________________________
Јавни  конкурс за доделу бесповратних средстава градовима и општинама  са територије АП Војводине за суфинансирање реализације локалних акционих планова за унапређење положаја Рома у области становања:
Рок: 01.09.2017.

 1. Јавни конкурс за суфинансирање ЛАП-а у области становања 
 2. Образац пријаве на конкурс за ЛАП у области становања 
 3. Правилник 2017
 4. Решење о покретању поступка за доделу средстава путем јавног конкурса за ЛАП у области становања 
 5. Прелиминарне оцене
 6. Коначна листа вредновања и рангирања пријава
 7. Решење о додели средстава по јавном конкурсу

_____________________________________________________________________________________________
Јавни   конкурс за доделу бесповратних средстава градовима и општинама  са територије АП Војводине за финансирање ангажовања координатора за ромска питања:
Рок: 30.06.2017.

 1. Јавни конкурс за финансирање ангажовања координатора 
 2. Образац пријаве на конкурс за координатора 
 3. Правилник 2017 
 4. Решење о покретању поступка за доделу средстава путем јавног конкурса за финансирање ангажовања координатора 
 5. Прелиминарне оцене
 6. Коначна листа вредновања и рангирања пријава
 7. Решење о додели средстава по јавном конкурсу