Сектор за демографију и равноправност полова

Јавни позив за предлагање кандидаткиња и кандидата за доделу годишњег Признања у области равноправности полова за 2016. годину
Рок: 27. 11. 2017. године до 14 часова
Објављено: 16. 11. 2017. године

 

Конкурс – за доделу средстава за реализацију програма новог запошљавања жена које су у ситуацији партнерског и породичног насиља на територији АП Војводине :
Рок: до утрошка планираних средстава, а најкасније до 15. новембра 2017. године
Објављено: 27.09.2017. године 

  1. Јавни конкурс послодавци
  2. Пријавни образац за послодавце
  3. Правилник послодавци
  4. Решење о покретању поступка за доделу средстава путем јавног конкурса
  5. Одлука о додели средстава новог заопшљавања жена жртава насиља

 

Конкурс –за доделу бесповратних средстава удружењима грађана/удружењима жена  за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена и равноправности полова у АП Војводини :
Рок: 07.10.2017.године 
Објављено: 27.09.2017. године 

  1. Јавни конкурс равноправност
  2. Пријавни образац равноправност
  3. Правилник
  4. Решење о покретању поступка за доделу средстава путем јавног конкурса
  5. Решење о додели средстава за унапређење положаја жена 2017

 

Одлука о додели средстава по Kонкурсу за доделу бесповратних средстава удружењима грађана/удружењима жена за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена и равноправности полова у АП Војводини

Одлука о додели средстава по Jавном конкурсу за доделу средстава за реализацију програма новог запошљавања жена које су у ситуацији партнерског и породичног насиља на територији АП Војводине

Јавни позив за за предлагање кандидаткиња и кандидата за доделу годишњег Признања у области равноправности полова за 2015. годину – рок 04.11.2016.

Jавни конкурс за доделу средстава за реализацију програма новог запошљавања жена које су у ситуацији партнерског и породичног насиља на територији АП Војводине – рок 28.10.2016.
Пријавни образац за послодавце

Kонкурс за доделу бесповратних средстава удружењима грађана/удружењима жена за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена и равноправности полова у АП Војводини – рок 28.10.2016.
Пријавни образац за НВО

 

13.863 views