Сектор за демографију и бригу о породици

Конкурс за доделу бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине:
Контакт: konkursisp@vojvodina.gov.rs
Објављено: 01.02.2024. године
Рок: 19.02.2024. године

 1. Одлука Владе
 2. Правилник
 3. Текст конкурса
 4. Образац пријаве
 5. Решење о додели средстава

______________________________________________________________________________________________
Конкурс за доделу бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине:
Контакт: konkursisp@vojvodina.gov.rs
Објављено: 01.11.2023. године
Рок: 15.11.2023. године

 1. Одлука од 25.10.2023.
 2. Правилник
 3. Текст конкурса
 4. Образац пријаве
 5. Решење о додели бесповратних средстава

______________________________________________________________________________________________
Конкурс за доделу бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину:
Контакт: konkursisp@vojvodina.gov.rs
Објављено: 03.02.2023. године
Рок: 27.03.2023. године

 1. Одлука о додели бесповратних средстава
 2. Правилник
 3. Текст конкурса
 4. Образац пријаве
 5. Решење о додели бесповратних средстава
 6. Решење о изменама и допунама Решења
 7. Решење о изменама и допунама Решења

______________________________________________________________________________________________
Конкурс за доделу бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине:
Контакт: konkursisp@vojvodina.gov.rs
Објављено: 02.12.2022. године
Рок: 12.12.2022. године

 1. Одлука о додели бесповратних средстава
 2. Одлука о измени одлуке о додели бесповратних средстава
 3. Правилник
 4. Текст конкурса
 5. Образац пријаве
 6. Решење о додели бесповратних средстава

______________________________________________________________________________________________
Конкурс за доделу бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине:
Контакт: konkursisp@vojvodina.gov.rs
Објављено: 03.02.2022. године
Рок: 21.03.2022. године

 1. Текст конкурса
 2. Образац за пријаву
 3. Правилник
 4. Одлука
 5. Обавештење учесницима конкурса
 6. Решење о додели

______________________________________________________________________________________________
Конкурс за доделу бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине:

Објављено: 17.03.2021. године
Рок: 17.05.2021. године

 1. Текст конкурса
 2. Образац за пријаву
 3. Правилник
 4. Одлука
 5. Обавештење учесницима конкурса
 6. Обавештење учесницима конкурса
 7. Решење о додели
 8. Решење о измени и допуни решења о додели

______________________________________________________________________________________________
Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области равноправности полова-Признање“Милица Томић“:
Објављено: 09.06.2020. године

Рок: 31.10.2020. године

 1. Јавни позив
 2. Формулар за пријаву

______________________________________________________________________________________________
Јавни конкурс –
за доделу бесповратних средстава удружењима грађана/удружењима жена  за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена и равноправности полова у АП Војводини:
Објављено: 11.03.2020.године 
Рок: 26.03.2020. године

 1. Текст конкурса
 2. Образац пријаве
 3. Правилник
 4. Прелиминарне оцене 2020
 5. Коначна листа 2020
 6. Решење о додели – удружења 2020

______________________________________________________________________________________________
Конкурс за доделу бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине:

Објављено: 12.02.2020. године
Рок: 15.05.2020. године

 1. Текст конкурса
 2. Образац за пријаву
 3. Правилник
 4. Одлука покрајинске Владе од 22.01.2020. године
 5. Обавештење учесницима конкурса
 6. Одлука покрајинске Владе од 20.05.2020. године 
 7. Решење о додели бесповратних средстава

 

______________________________________________________________________________________________
Конкурс – за доделу средстава за реализацију програма новог запошљавања жена које су у ситуацији партнерског и породичног насиља на територији АП Војводине :
Рок:  09. децембар 2019. године
Објављено: 28.11.2019. године 

 1. Текст конкурса
 2. Пријавни образац
 3. Правилник
 4. Решење о додели средстава

Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области равноправности полова-Признање“Милица Томић“:
Објављено: 01.11
.2019. године
Рок: 10.11.2019. године

 1. Јавни позив
 2. Формулар за пријаву
 3. Закључак о јавним позивима

______________________________________________________________________________________________
Јавни конкурс –за доделу бесповратних средстава удружењима грађана/удружењима жена  за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена и равноправности полова у АП Војводини:
Објављено: 16.10.2019.године 
Рок: 31.10.2019. године

 1. Текст конкурса
 2. Образац пријаве
 3. Правилник
 4. Прелиминарне оцене
 5. Коначна листа
 6. Решење о додели средстава

______________________________________________________________________________________________
Јавни позив за подношење предлога за доделу покрајинског признања у области равноправности полова-Признање“Милица Томић“:
Објављено: 05.09.2019. године

Рок: 07.10.2019. године

 1. Текст конкурса
 2. Формулар за пријаву

______________________________________________________________________________________________
Конкурс за  доделу бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине:
Објављено: 05.04.2019. године

Рок: 04.07.2019. године

 1. Текст конкурса
 2. Образац за пријаву 
 3. Правилник 
 4. Одлука покрајинске Владе од 20.03.2019. године    
 5. Решење о додели бесповратних средстава

______________________________________________________________________________________________
Конкурс за  доделу бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине:
Објављено: 31.08.2018.године 
Рок: 15.10.2018. године

 1. Текст конкурса
 2. Образац за пријаву
 3. Правилник
 4. Одлука покрајинске Владе од 09.08.2018. године  
 5. Решење о додели средстава 

______________________________________________________________________________________________
Конкурс –за доделу бесповратних средстава удружењима грађана/удружењима жена  за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена и равноправности полова у АП Војводини:
Објављено: 15.08.2018.године 
Рок: 30.08.2018. године

 1. Текст конкурса
 2. Образац пријаве на конкурс
 3. Правилник
 4. Прелиминарне оцене
 5. Решење о додели средстава

______________________________________________________________________________________________
Јавни позив за предлагање кандидаткиња и кандидата за доделу годишњег Признања у области равноправности полова за 2016. годину
Рок: 27. 11. 2017. године до 14 часова
Објављено: 16. 11. 2017. године

______________________________________________________________________________________________
Конкурс – за доделу средстава за реализацију програма новог запошљавања жена које су у ситуацији партнерског и породичног насиља на територији АП Војводине :
Рок: до утрошка планираних средстава, а најкасније до 15. новембра 2017. године
Објављено: 27.09.2017. године 

 1. Јавни конкурс послодавци
 2. Пријавни образац за послодавце
 3. Правилник послодавци
 4. Решење о покретању поступка за доделу средстава путем јавног конкурса
 5. Одлука о додели средстава новог заопшљавања жена жртава насиља

______________________________________________________________________________________________
Конкурс –за доделу бесповратних средстава удружењима грађана/удружењима жена  за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена и равноправности полова у АП Војводини :
Рок: 07.10.2017.године 
Објављено: 27.09.2017. године 

 1. Јавни конкурс равноправност
 2. Пријавни образац равноправност
 3. Правилник
 4. Решење о покретању поступка за доделу средстава путем јавног конкурса
 5. Решење о додели средстава за унапређење положаја жена 2017

______________________________________________________________________________________________

Jавни конкурс за доделу средстава за реализацију програма новог запошљавања жена које су у ситуацији партнерског и породичног насиља на територији АП Војводине – рок 28.10.2016.
Пријавни образац за послодавце
Одлука о додели средстава по Jавном конкурсу за доделу средстава за реализацију програма новог запошљавања жена које су у ситуацији партнерског и породичног насиља на територији АП Војводине

______________________________________________________________________________________________
Јавни позив за за предлагање кандидаткиња и кандидата за доделу годишњег Признања у области равноправности полова за 2015. годину
 – рок 04.11.2016.

______________________________________________________________________________________________
Kонкурс за доделу бесповратних средстава удружењима грађана/удружењима жена за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена и равноправности полова у АП Војводини
 – рок 28.10.2016.
Пријавни образац за НВО
Одлука о додели средстава по Kонкурсу за доделу бесповратних средстава удружењима грађана/удружењима жена за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена и равноправности полова у АП Војводини