Инспекција социјалне заштите

Контролне листе

Кодекс понашања и етике инспектора

 

Годишњи план рада инспекције социјалне заштите на територији АП Војводине у 2017. години

Годишњи извештај о раду инспекције социјалне заштите на територији АП Војводине у 2017. години

Годишњи план рада инспекције социјалне заштите на територији АП Војводине у 2018. години

Годишњи извештај о раду инспекције социјалне заштите на територији АП Војводине у 2018. години 

Годишњи план инспекцијских надзора инспекције социјалне заштите за 2019. годину

Годишњи извештај о раду инспекције социјалне заштите на територији АП Војводине у 2019. години 

Годишњи план инспекцијских надзора инспекције социјалне заштите за 2020. годину

Годишњи извештај о раду инспекције социјалне заштите за територију АП Војводине у 2020. години

Годишњи план инспекцијских надзора инспекције социјалне заштите за територију АПВ за 2021. годину

Годишњи извештај о раду инспекције социјалне заштите за територију АП Војводине у 2021. години

Предлог годишњег плана инспекцијских надзора инспекције социјалне заштите за територију АПВ за 2022. годину

Предлог годишњег извештаја о раду инспекције социјалне заштите за територију АПВ за 2022. годину

Годишњи извештај о раду инспекције социјалне заштите за територију АПВ за 2022. годину

Годишњи план инспекцијских надзора инспекције социјалне заштите за територију АПВ за 2023. годину

Предлог годишњег извештаја о раду инспекције социјалне заштите за територију АПВ за 2023. годину

Годишњи извештај о раду инспекције социјалне заштите за територију АПВ за 2023. годину

Годишњи план инспекцијских надзора инспекције социјалне заштите за територију АПВ за 2024. годину