Уговори за унапређење социјалне заштите

Нови Сад, 27. децембар – Покрајински секретар за социајлну политику, демографију и равноправност полова Предраг Вулетић уручио је данас 21 уговор за 15 установа социјалне заштите.

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова је током 2022. године реализовао два конкурса намењена унапређењу социјалне заштите и само на основу конкурса установама социјалне заштите доделио 210 милиона динара.

Уговорима који су данас додељени, укупне вредности 50 милиона динара у највећој мери улагаће се у набавку медицинске опреме и бригу о старим лицима на домском смештају.