Интегрисани одговор на насиље над женама и девојчицама

Нови Сад – Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова организовао је конференцију поводом завршетка пројекта „Интегрисани одговор на насиље над женама и девојчицама у Војводини   – 3. фаза“, на којој су презентовани резултати пројекта као и препоруке за наставак пројекта.

Уз подршку Владе Шведсеке и  Агенције Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (UN Women), Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова спроводио је активности које су усмерене на унапређење превенције и заштите од насиља у породици и партнерским односима жена из рањивих група.

 Посебне активности односиле су се на унапређење знања професионалаца из система социјалне заштите, полиције, правосуђа, здравства, просвете о поступању у случајевима насиља.

На конференцији су презентовани резултати досадашњих активности: израда локалних акционих планова, Унапређење знања професионалаца и професионалки  о специфичним облицима насиља, Ефекти на спровођење активности у јединицама локалне самоуправе…као и препоруке за наставак активности.

Помоћница покрајинског секретара мр Ђенђи Селеши поред осврта на реализацију и ефекте овог пројекта представила је Предлога нацрта Програма за заштиту жена од насиља у породици и партнерским односима и других облика родно заснованог насиља за период 2023. до 2026. године којим се поред наставка активности уводе и нове које се тичу медијског извештавања, вршњачког насиља, рада стручних служби, нагласила је Ђенђи Селеши. Предлогом нацрта Програма за заштиту жена од насиља у породици и партнерским односима и других облика родно заснованог насиља за период 2023. до 2026. године одржао би се континуитет у стартешком планирању спречавања насиља у породици и партнерским односима.

Пројектом  „Интегрисани одговор на насиље над женама и девојчицама у Војводини   – 3. фаза“ било је обухваћено преко 300 стручњака и стручњакиња који раде као подршка женама и девојчицама жртвама насиља.