Како до боље међусекторске сарадње у заштити жртве насиља у породици

Нови Сад, 30. новембар – У организацији Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова и Покрајинског завода за социјалну заштиту организована је конеференција „Неопходност међусекторског приступа заштити жртве насиља у породици“.

Циљ конференције је  подстицање ефикаснију и делотворније сарадње надлежних државних органа и центара за социјални рад на територији Аутономне покрајине Војводине који су задужени за спречавање насиља и пружање заштите и подршке жртвама насиља у породици.

Учешће на конференцији и о улогама институција говорили су Дамир Костовски, заменик јавног тужиоца у Новом Саду, Оливера Пејак Прошек, судија Апелационог суда у Новом Саду, Далиборка Војводић Томовић, руководилац групе за сузбијање малолетничке деликвенције и насиља у породици ПУ Нови Сад и Биљана Кикић Грујић, шеф радне групе и заменик председника Координационог тела за борбу против насиља у основним и средњим школама.

Конференцију је отворила Маја Раљић-Никић, шеф инспекције Покрајинског секретаријата која је том приликом рекла да је родно засновано насиље према женама и насиље у породици изузетно сложена појава са различитим и многодтруким узроцима, чије превазилажење захтева изградњу адекватног система сузбијања и превенције насиља.

„Статистички подаци из године у годину показују повећање броја пријављених случајева насиља, па је тако у 20221. години у центрима за социјални рад на територији Покрајине евидентирано 8.369 пријава породичног и партнерског насиља“, истакла је Раљић-Никић и додала да ни једна европска земља није успела да успостави систем који је у свим елементима ефикасан и делотворан у сузбијању насиља према женама и у породици. „Неодстатак међусекторске сарадње не обезбеђује адекватну борбу против насиља над женама и насиља у породици, већ води ка фрагментарном решавању проблема и не може дати очекиване резултате.“

Маја Раљић-Никић је још додала да ова конференција, поред размене мишљења и искустава треба да резултира и предлозима, решењима или иницијативама  које би унапредиле међусекторску сарадњу, али и систем у целини.

Конференција је била намењена запосленим у центрима за социјални рад, основом јавном тужилаштву, основном суду, полицијским и општинским управама.