Уговори за 121 удружење у социјалној заштити

Нови Сад, 14. јун – Покрајински секретар за социјалну политику, демографију и равноправност полова Предраг Вулетић уручио је данас уговоре у вредности од 18 милиона динара намењених удружењима грађана која пројекте реализују у областима: социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите и друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике

Обраћајући се присутним представницима удружења грађана покрајински секретар Предраг Вулетић је рекао да је на почетку мандата постављен циљ рада Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, да се бави људима и допре до сваког човека у чему су најважнији партнер удружења грађана.

„Трећу годину за редом расписујемо конкурс за доделу средстава удружењима грађана која реализују програме у три, веома важне области: област социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, област друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике, и  не мање значајна област борачко-инвалидске заштите“, рекао је покрајински секретар.

 У 2019. години за овај конкурс намењено је 18 милиона динара, што је 2 милиона више него претходних година.  Додатна 2 милиона,  била су усмерена  у области борачко-инвалидске заштите.

„Током 2017. и 2018. године доделили смо укупно 36 милиона за 156 удружења, данас додељујемо уговоре за 121 удружење.“, нагласио је Предраг Вулетић и подсетио да се подршка Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова огледа и у конкурсима који предстоје до краја 2019. године којима ће се оснажити удружења у унапређењу социјалне заштите, као и у области побољшања положаја Рома и Ромкиња и области равноправности полова.