У току је конкурс за економско оснаживање и унапређење положаја жена

Нови Сад, 25. октобар  – Помоћник покрајинског секретара мр Ђенђи Селеши и подсекретарка Диана Миловић одржале су конференцију за медије поводом Конкурса за доделу бесповратних средстава породицама на територији Аутономне покрајине Војводине за куповину некретнине у циљу унапређења положаја жена за чију реализацију је планирано 40.800.000,00 динара.

Конкурс је расписан 29. септембра 2022. године са циљем унапређења положаја жена и њихово економско оснаживање, превазилажење неравноправности жена у власничкој структури у односу на мушкарце и решавање стамбеног питања..

Право учешћа на конкурсу имају породице (брачне и ванбрачне заједнице и једнородитељске породице) које у свом власништву немају стамбени простор. На конференцији је било речи о основним условима конкурса: да један од партнера није старији од 45 година живота, да партнери имају пребивалиште на територији АП Војводине најмање 5 година живота као и да нису власници или сувласници непокретности на територијиРепублике Србије.

Поред основних услова које је потребно испунити, било је речи и о обавезној документацији, начину подношења пријава као и систему рангирања пријава по завршетку конкурса.

Све о условима конкурса заинтересовани грађани могу видети на сајту Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова https://www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs/konkursi/, а сва питања везана за потребну документацију послати на мејл: konkursisp@vojvodina.gov.rs.

Рок за подношење пријава је 14. новембар 2022. године.