Трибине

Кикинда, 29. април – У амфитеатру Високе школе струковних студија за образовање  васпитача у Кикинди одржана је трибина под називом ,,Како до бољег положаја Рома у друштвеној заједници?˝ .

Трибини је присуствовала помоћница покрајинског секретара у Сектору за равноправност полова и унапређење положаја Рома, мр Ђенђи Селеши која је истакла да су људска права универзална, недељива, неотуђива и међусобно повезана.

,,Свесни смо да постоје бројни изазови који захтевају пажњу и сарадњу свих актера у друштву како би Роми уживали сва своја права и равноправно учествовали у друштвеном и политичком животу. Међу људским правима не сме постојати хијерархија, не смеју да постоје мање или више важна људска права и припадају свим људима самим тим што су људска бића. У савременом родноодговорном друштву сви грађани морају бити једнаки  у својим правима и обавезама како пред законом, тако и по уважавању различитости националног идентитета, култура, језика, вероисповести и порекла. Једнаки у доследном поштовању основних људских права на образовање, здравствену и социјалну заштиту, адекватне услове становања, право на рад и све остале услове који су неопходни предуслов за достојан и квалитетан живот. ˝

На трибини су представљени програми Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова који се спроводе са циљем подстицања и унапређивања људских права Рома на територији покрајине, права на равноправно учешће у друштвеном и политичком животу.

У дискусији је закључено  да је неопходно да сви заједно, од локала до покрајине, наставимо рад на промоцији значаја равноправности и једнакости Рома, како би обезбедили инклузивно друштво у којем се сви грађани и грађанке осећају добродошло и подржано.