Саопштење

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова у Новом Саду, је након сазнања о смрти мал. П.Д. који је био на смештају у хранитељској породици  Л.М. из Новог Бечеја, покренуо поступак  ванредног инспекцијског  и стручног надзора  у Центру за социјални рад Општине Нови Бечеј.

У поступку инспекцијског и стручног надзора, уочени су пропусти у раду Центра за социјални рад Нови Бечеј. С обзиром да је у току и истражни поступак који спроводи Основно јавно тужилаштво у Бечеју део документације Центра није могао да буде предмет надзора, те ће Покрајински секретаријат након увида у комплетну документацију везану за смештај мал. П.Д. у хранитељску породицу, изнети све релевантне чињенице.

Након увида  у доступну документацију Центра за социјални рад општине Нови Бечеј од стране Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова у Новом Саду, утврђено је да је Центар (орган старатељства) од 2015. године уредно пратио сад пок. мал. П.Д. од када је у систему социјалне заштите. Актуелно је утврђено да да је у конкретном случају у оквиру органа старатељства изостала благовремена процена интереса и безбедности ризика мал. детета, када се мал. дете на одређено време поверава трећим лицима.

Центар за социјални рад није спровео ни један поступак у складу са Законом и подзаконским актима и своју процену је засновано искључиво на “поверењу“ датом хранитељици/старатељу.

По “усменим сазнањима“’/изјавама од стране директора Центра, хранитељица је обавестила Центар да иде на годишњи одмор, али Центар осим усмене сагласности није предузео ни једну радњу ни активност на заштити мал. лица.

С обзиром да је Центар за социјални рад Нови Бечеј није предузео радње у заштити малолетног лица, које су довеле до смртног исхода, Покрајински секретеријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова ће предузети даље мере из своје надлежности.