29 жена постају власнице некретнина

Нови Сад, 12. септембар – Покрајински секретар за социјалну политику, демографију и равноправност полова Предраг Вулетић уручио је данас 29 уговора за доделу бесповратних средстава породицама на територији Аутономне покрајине Војводине, за куповину некретнине, с циљем унапређивања положаја жена.

„Према недавно завршеном попису на територији Аутономне покрајине Војводине живи 894.491 жена или 51,4% укупног становништва у Војводини, од тог броја, на жалост само четвртина су власнице некретнине, тачније 13% жена су  власнице и 12% сувласнице“, рекао је покрајински секретар и додао да Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова реализује више демографских мера, као и мере за оснаживање жена.

Кроз реализацију других мера Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова наметнула се потреба за подстицајем који ће истовремено утицати на јачање породице и оснаживање жена.

Циљ ове мере тј. овог конкурса је решавање стамбеног питања породица на територији Аутономне покрајине Војводине, са циљем повећања броја жена власница некретнина.

„Конкурс смо први пут реализовали 2022. године када су 34 жене постале власнице некретнине, од којих су њих 12 самохране мајке. Буџет је био 45.000.000,00 динара, а максималан износ 1.200.000,00 динара, док је ове године за овај конкурс опредељено је, такође, 45.000.000,00 динара, помоћу којих ће 29 жена постати власнице некретнине. Максималан износ у 2023. години био је 1.600.000,00 динара“, рекао је Вулетић

Иако је овај конкурс намењен породицама ( брачним и ванбрачним заједницама), конкурсом су први пут и самохране мајке препознате у систему подршке.Ове године, овим конкурсом 10 самохраних мајки решиће своје стамбено питање.

Као што је већ речено циљ конкурса је повећања броја жена власница некретнина, јер сматрамо да је то добра основа за започињање сопственог бизниса, отварање фирм, добијање субвенција…односно,  темељ за даљи економски напредак жене, породице и друштва у целини, закључио је покрајински секретар приликом уручивања уговора.