Јавна расправа о стратегији за унапређење положаја старијих лица

Нови Сад, 11. август – Министарство за бригу о породици и демографију орагнизовало је у Новом Саду другу јавну расправу о предлогу стратегије за унапређење положаја старијих лица у Републици Србији за период од 2024. до 2030. године. Учешће у јавној расправи имали су и представници Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.

У уводном делу јавне расправе учесницима се обратио заменик покрајинског секретара Ђорђе Тодоров који је рекао да је веома важно да говоримо о међугенрацијској сарадњи у циљу спречавања дискриминације, да се боримо против предрасуда и стереотипа и да мере које стратегија предвиђа имплементирамо кроз образовни систем и посебно кроз информативне и комуникационе канале.

„С обзиром да је стратегијом предвиђен мултисекторски приступ, морамо имати корак са савременим токовима и да смо комплементарни са међународним приступом овој проблематици.“ истакао је Тодоров и додао да је концепту старења акцентован концепт активног и здравог старења.

Заменик Тодоров је нагласио да се са изазовима старења Србија суочава на исти начин као и остале развијене земље, па постоји тежња да се одреде правци којима ће се одредити активно учешће старијих, али и задовољство што подразумева: квалитетније коришћење слободног времена, обезбеђена сигурност и достојанство уз максимално уважавање свих људских права и слобода.

Важно је радити са општом популацијом која би довела до промене свести и односа према старијима, истакао је Ђорђе Тодоров.

Стратегија за унапређење положаја старијих лица у Републици Србији за период од 2024. до 2030. Године, чије се усвајање очекује током септембра 2023. године требало би да одреди стратешке правце  и омогући сигурност и остваривање различитих права лица старијих од 65 година , њихово могуће радно ангажовање, социјалну и здравствену заштиту, спречавање дискриминације и борбу против стереотипа и предрасуда кроз систем образовања и информисања, међугенерацијску сарадњу, прилагођавање окружења, различите кампање у медијима, специјализоване емисије, публикације, брошуре, новинске чланке и живу реч.