Покрајински секретар у посети деци на летовању

Чањ (Црна Гора), јун 2023. – У периоду од 09. до 19.06. штићеници Дечијег села “Др Милорад Павловић” из Сремске Каменице, са својим васпитачима и деца из хранитељских породица, корисници услуга Центра за социјални рад општине Бачка Паланка, заједно са својим хранитељима, боравили су на едукативно-рекреативном одмору у Чању, у Црној Гори.

На море је кренуло двадесет и једно дете и три васпитача из Дечијег села, а из хранитељских породица Центра за социјални рад општине Бачка Паланка једанаесторо деце, пет хранитеља и два стручна радника.

Њихов боравак на мору организован је под покровитељством Покрајинске владе и Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправнос полова. У време боравка у Чању децу је посетио Покрајински секретар за социјалну политику, Предраг Вулетић. Са децом се дружио и ослушкивао њихове потребе. Време проведено са децом, хранитељима и васпитачима красили су искрени дечији осмеси и радост.

Дане на мору провели су у купању, игри и склапању нових пријатељстава са децом из Дечијег села. Кући су се вратили испуњени новим доживљајима, искуствима и сазнањима.