240 милиона за унапређење социјалне заштите у АПВ

Нови Сад, 27. јун – Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и арвноправност полова организовао је данас доделу уговора за унапређење социјалне заштите на територији Аутономне покрајине Војводине.

Уговоре је уручио покрајински секретар Предраг Вулетић установама социјалне заштите – установама за смештај корисника и центрима за социјални рад.

Обраћајући се присутним покрајински секретар је рекао да нам је Законом о социјалној заштити дата могућност да планирамо активности које ће допринети бољем положају осетљивих група. Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова сваке године, на основу овог Закона и својих надлежности расписује конкурс чији је циљ унапређење социјалне заштите на територији Аутономне покрајине Војводине. Јавни конкурс за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2023. планиран је са 240 милиона динара.  Данас додељујемо 112 уговора чијом реализацијом ће бити утрошена ова средства. „Приликом расписивања првог конкурса , као секретар, овог секретаријата на располагању смо имали 54 милиона динара, што се тада чинило много, нарочито у поређењу са претходним буџетом од 20 милиона динара. У међувремену приближавамо се износу од 2 милијарде динара које су уложене у систем социјалне заштите.“, истакао је Вулетић и додао „Уговорима које данас додељујемо се реализују различити пројекти: набавка опреме за кухиње, набавка медицинске опреме, реализација пројеката становање уз подршку, радови адаптације и доградње, сузбијање свих облика деликвенције, превенција насиља, саветодавни рад….“

Покрајински секретар је још додао да јепоред ових 240 милиона динара, ребалансом буџета за 2023. годину за унапређење социјалне заштите обезбеђено додатних 150.000.000,00 динара.