Пројекат за унапређење дигиталне, информационе и функционалне писмености Рома и Ромкиња „DREAM ROAD“

У оквиру пројекта “Дунавски регион за побољшан приступ Ромима и оснаживање њиховог развоја – DREAM ROAD“, Канцеларија за инклузију Рома организовала је 28. септембра 2022. године у Новом Саду, догађај који има за циљ покретање Мобилне лабораторије за унапређење дигиталне, информационе и функционалне писмености. Пројекат DREAM ROAD, окупља 15 пројектних партнера из 10 земаља дунавског региона око заједничког циља решавања питања неједнаког приступа и друштвене маргинализације са којим се припадници ромских заједница и данас суочавају.

Кроз партиципативне приступе и ангажовање свих друштвених актера, укључујући Роме, пројекат настоји да смањи наизглед непремостиве баријере и омогући већи и трајнији утицај. Унапређење дигиталне, информационе и функционалне писмености кроз заједнички развој нових интервенција (лабораторија за учење, платформа знања и обука) и успостављање широких алијанси у њиховој имплементацији су темељни резултати пројекта. Партиципација, представљање и мобилизација Рома, с једне стране, и изградња капацитета јавних власти и локалних заједница, с друге стране, пружају неопходне основе за изградњу здравих заједница.

Љиљана Михајловић, директорка Канцеларије за инклузију Рома, представила је рад и активности у оквиру Мобилне лабораторије. Догађају је испред  покрајинског секретаријата за демографију, социјалну политику и равноправност полова присуствовала в.д. помоћница покрајинског секретара мр Ђенђи Селеши. У уводном обраћању поздравила је учеснике догађаја и представила активности и конкурсе секретаријата, намењене унапређењу положаја Рома и отклањању препрека за њихову социјалноекониомску интеграцију у све друштвене токове.  Никола Радман члан тима Dream road-а представио је платформу координатора за ромска питања. Милан Николић, правник и Повереник за заштиту равноправности и Александар Јовановић из Војвођанског ромског центра ( Војвођански ромски центар) говорили су на тему Превенције и заштите од дискриминације Рома и Ромкиња.