Пројекат „Сиромаштво и образовна депривација ромске деце – изазови током пандемије Covid19, пре и након 2022.“

У оквиру међународне дводневне конференције која је одржана 22. и 23. септембра 2022. године у Новом Саду и на  којој су учествовале земље дунавског региона Европе представљен је Пројекат који је покренула Екуменска хуманитарна организација под називом „Сиромаштво и потребе ромске деце – изазови током пандемије Covid 19, пре и након 2022. године“.

Догађају је испред  покрајинског секретаријата за демографију, социјалну политику и равноправност полова присуствовала в.д. помоћница покрајинског секретара мр Ђенђи Селеши. У уводном обраћању поздравила је учеснике конференције, представила активности и конкурсе секретаријата, намењене унапређењу положаја Рома и отклањању препрека за њихову социјалноекониомску интеграцију у све друштвене токове. 

Током првог и другог дана конференције, прво су организована предавања и дискусије на тему изазова у образовању, дечијих права у образовању, систему социјалне и здравствене заштите, социјалне заштите, након чега су учесници конференције са излагачима и предавачима путем едукативних панела задатих тема и конкретних примера имали могућност да предложе модалитете решења.

Презентоване теме конференције указале су на присуство сиромаштва ромске популације, са посебним освртом на ромску децу и ризике које је пандемија донела са собом, као и на негативни утицај сиромаштва на децу кроз основне социолошке потребе утемељене у едукацији, здравству, емоционалном развоју деце, и како се дискриминација, сиромаштво и маргинализација који се генерацијски преносе, могу одразити на само развој деце.