Саопштење за јавност

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова у Новом Саду обавештава јавност да је одмах по сазнању о убиству млт.  П.Б. и самоубиству њеног оца М.Б. које се догодило 04. октобра 2022. године у Вршцу предузео све мере из своје надлежности и започео надзор у Центру за социјални рад Вршац.

Након извршеног надзора и анализе стручне и друге документације, као и реализованих интервјуа са стручним радницима Центра за социјални рад у Вршцу, Покрајински секретаријат  ће утврдити да ли су предузете све активности у вршењу јавних  овлашћења у конкретном случају.

 Уколико се утврде неправилности или незаконитости Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова ће предузети радње из своје надлежности.