Додељени уговори за унапређење положаја Рома

Нови Сад, 31. август – Покрајински секретар за социјалну политику, демографију и равноправност полова Предраг Вулетић уручио је данас уговоре представницима локалних самоуправа, центара за социјални рад и удружењима грађана са циљем унапређења положаја Рома.

Данас додељени уговори резултат су три завршена конкурса: Конкурса за доделу бесповратних средстава градовима и општинама са територије АП Војводине за суфинансирање израде локалних акционих планова за унапређење положаја Рома и реализацију локалних акционих планова за унапређење положаја Рома из области становања у износу од 2.450.000,00, Конкурса за доделу бесповратних средстава Центрима за социјални рад са територије АП Војводине за финансирање ангажовања координатора за ромска питања у износу од 2.500.000,00 динара и Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава удружењима грађана за финансирање пројеката у области унапређења положаја Рома и Ромкиња у износу од 4.000.000,00 динара.

Обраћајући се присутним покрајински секретар Предраг Вулетић је рекао: „Како су проблеми ромске популације остављени локалним самоуправама да их процене и нађу решење, кроз пројекте и суфинансирање покушавамо да мотивишемо  и оснажимо локалне самоуправе на адекватно решавање тих проблема , односно остваривање и заштиту права лица ромске популације. Остваривање циљева реализује се кроз институционалне и ванинституционалне оквире.“

Средства која су опредељена и данас додељена, резултат су сталних анализа стања и потреба у локалним самоуправама, нарочито по питању израде и реализације локалних акционих планова у области становања као и запошљавању координатора за ромска питања, додао је Вулетић.

Посебно планирани програми намењени су финансирању удружења грађана, како би се кроз њихове активности радило на интеграцији Рома и Ромкиња у друштвене токове, оснаживању ромских лидера, подржавале активности у вези са обукама ради лакшег проналажења посла, стицање нових знања и вештина, промовисало предузетништво код Рома и Ромкиња.

Покрајински секретар је још додао да се рад са ромском популацијом, и даље једном од најугроженијих, реализује и кроз друге секторе рада Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.