Програм економског оснаживања жена жртава насиља

Нови Сад, 25. децембар – Покрајински секретар за социјалну политику, демографију и равноправност полова Предраг Вулетић потписао је уговоре за доделу средстава за реализацију програма новог запошљавања жена које су у ситуацији партнерског и породичног насиља на територији АП Војводине. Уговори су потписани са шест послодаваца за запошљавање осам жена. Конкурс представља допринос оснаживању жена које су претрпеле или су у ситуацији партнерског и породичног насиља и који је саставни део индвидуалног плана интегрисаних услуга за заустављање насиља над женама у партнерским и породичним односима Центара за социјални рад на територији АП Војводине, кроз запошљавање. Овим програмом планирана су средства за бруто зараду кориснице мере (порези и доприноси на терет запослене и на терет послодавца) и путних трошкова, уколико постоје, у трајању од 12 месеци и за ову намену издвојено је укупно 5.540.000,00 динара.

Покрајински секретар је рекао да је економска зависност један од главних разлога због ког жене које трпе насиље остају уз партнера и захвалио послодавцима на прилици коју пружају женама жртвама насиља. Присутни послодавци су истакли да је основни мотив да се пријаве, управо могућност да помогну женама које се налазе у тешкој позицији.