Потписани Уговори за унапређење положаја Рома

Нови Сад – 23. Децембар 2019.  – У плавом салону Владе Војводине,  покрајински секретар за социјалну политику, демографију и равноправност полова Предраг Вулетић је представницима једанаест (11) локалних самоуправа и пет (5) центара за социјални рад уручио уговоре о додели бесповратних средстава градовима и општинама  са територије АП Војводине за суфинансирање израде локалних акционих планова за унапређење положаја Рома и реализацију локалних акционих планова за унапређење положаја Рома у области становања, као и за финансирање ангажовања координатора за ромска питања. Вредност оба Конкурса је 4,2 милиона динара.
Обраћајући се присутнима секретар Вулетић је представио активности Секретаријата када је у питању пружање подршке општинама у настојањима да се допринесе побољшању услова живота и положаја припадника ромске националне заједнице. Осврнувши се и на проблеме на које се наилази, секретар Вулетић је и подсетио да су  до сада 23 локалне самоуправе усвојиле локалне акционе планове који се односе на инклузију Рома а тичу се образовања, запошљавања, становања. Одређени број локалних самоуправа има у плану развој локалних акционих планова и потребна им је помоћ у ажурирању и/или изради локалних акционих планова. Имајући ово у виду улога координатора за ромска питања веома је важна у смислу иницирања, креирања као и спровођења и праћења локалних политика за унапређење положаја Рома на локалном нивоу – рекао је, између осталог, секретар Вулетић.