Додатна улагања у установе социјалне заштите

Нови Сад, 26. децембар – Покрајински секретар за социјалну политику, демографију и равноправност полова Предраг Вулетић одржао је радни састанак са директорима свих установа за смештај са територије Аутономне покрајине Војводине и индиректних буџетских корисника . На састанку су подељени уговори за седам установа којима су одобрена средства из текуће буџетске резерве биће додељени уговори у укупном износу од 98.000.000,00.
Покрајински секретар је рекао да је ова, трећа година мандата, била усмерена на додатна улагања у установе за смештај корисника и да је укључујући данашњих 98 милиона током 2019. године у установе уложено око 390 милиона динара.

Директори установа и индиректних буџетских корисника су разговарали са покрајинским секретаром о плановима за наредну годину. Покрајински секретар је нови конкурс намењен установама најавио за крај јануара идуће године.