Представљени резултати обука за професионалце у раду са женама жртвама насиља

Нови Сад, 16.октобар – Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова је у  сарадњи са Агенцијом Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (UN WOMEN)  одржао Конференцију „Представљање процене утицаја обука на пружаоце услуга у поступању са женама жртвама насиља“.

Конференција је имала за циљ представљање повећања степена знања запослених у службама, а посебно да се утврде промене у пракси запослених у раду са женама жртвама насиља.

Овај пројекат се реализује од 2016. године њиме је било обухваћено 10 градова и општина у Војводини (Нови Сад – Беочин, Темерин, Стара Пазова, Ириг, Рума, Пландиште, Сента, Нови Кнежевац, Житиште и Вршац). Пројекат је обухватао низ активности од којих је једна од најважнијих била обука професионалаца у 7 сектора, који непосредно раде са женама жртвама насиља.

Отварајући конференцију, покрајински секретар Предраг Вулетић је подсетио да се последње две године Покрајинска влада и Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова интензивно баве темом насиља према женама и подсетио на заначај мултисекторске сарадње што је једна од одлика овог пројекта.

Посебну захвалност покрајински секретар је изразио Шведској агенцији за међународни развој, која је поред финансијске помоћи овом пројекту дала посебан допринос у предлагању и спровођењу афирмативних активности за побољшање економске и социјалне позиције жена, као и интеграцију родне равноправности у све секторе покрајинске управе.