Подршка младима без родитељског старања и њихова интеграција у заједницу

Сремска Каменица, 15.октобар – Покрајински секретар за социјалну политику, демографију и равноправност полова Предраг Вулетић присуствовао је данас округлом столу са представницима центара за социјални рад јужнобачког, сремског и средњобанатског управног округа.

Округли сто је организован у партнерству Дечијег села Сремска Каменица и Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад (ЦПСУНС), са темама везаним за унапређење сарадње унутар система социјалне заштите, са посебним освртом на унапређење заштите деце и младих без адекватног родитељског старања.

Отварајући овај округли сто покрајински секретар је подсетио да је Покрајинска влада поред установа за смештај, оснивач и Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад, који је не само најмлађа установа у систему социјалне заштите него и једина овог типа на територији АП Војводине.

Поред заједничке иницијативе две установе социјалне заштите Предраг Вулетић је похвалио сарадњу унутар система социјалне заштите, нарочито око овако значајне теме као што је подршка младима без родитељског старања и њихова интеграција у заједницу. Учесници округлог стола упознати су најновијим подацима о броју корисника и пружалаца услуга, оправданости дуготрајног породичног смештаја и упознати са услугом Становање уз подршку за младе у систему социјалне заштите, коју у партнерству реализују Дечје село и Центар  за породични смештај и усвојење Нови Сад.