Посета Дому Ветерник

Ветерник – Покрајински секретар за социјалну политику, демографију и равноправност полова Предраг Вулетић посетио је Дом Ветерник.

Радна посета организована је са циљем свеобухватнијег извештавања о активностима у установи, као и сагледавању планова везаних за предстојећа инвестициона улагања.

На последњем конкурсу Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова Дом Ветерник је  за инвестициона улагања добио укупно 26.500.000,00 динара за два пројекта: Адаптација и санација дела комплекса зграда за социјалну заштитиу – павиљон Б и Замена котла за производњу паре виског притиска и пратеће опреме чија реализација је у току.

Приликом посете покрајински секретар је обишао радне и окупационе терапије: ткачку радионицу и радионицу декупажа.