Покрајински секретар Предраг Вулетић у посети Дому у Новом Бечеју

Нови Бечеј, 6. новембар – Покрајински секретар за социјалну политику, демографију и равноправност полова Предраг Вулетић је у просторијама Дома за душевно оболела лица „Свети Василије Острошки Чудотворац“ одржао састанак са директорима свих установа за смештај корисника са територије Аутономне покрајине Војводине.

На састанку је било речи о реализацији средстава која су установама одобрена на осонову конкурса у априлу и августу ове године, као и тренутним потребама и приоритетима у установама за смештај корисника.

Покрајински секретар је подсетио да је током 2018. године свим установама додељено у 300.000,00 динара, што је више од износа који је издвајан за социјалну политику у периоду 2012.-2016. година.

Пред почетак састанка, покрајински секретар је обишао један од објеката Дома у Новом Бечеју у којем су приликом његове претходне посете радови били у току. Дом у Новом Бечеју је у овом мандату добио средства од 28.5 милиона динара, док је у периоду 2012. – 2016. Укупан износ био 6.8 милиона.

Обишавши реновиран део, Прдраг Вулетић је изразио задовољство како урађеним пословима тако и нивоом бриге о корисницима.