Покрајински секретар Предраг Вулетић обишао Социјални фонд Беча

Беч – Нови Сад, мај 2019. – Удружење послодаваца установа социјалне заштите Војводине у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за социјалну политику, демографију и равноправност полова организовало је стручно-студијско путовање  установама социјалне заштите у Аустрију-Беч.

 Циљ овог путовања је био остваривање и унапређивање међународне сарадње са  другим  установама и институцијама социјалне заштите и процеса  менанџмента у њима; размена искустава и организовања  успешнијег пословања установа. Повећање професионалних компентенција, релевантних за област социјалне заштите, на примерима добре праксе, представља посебан задатак у остваривању основног  циља који подразумева  адекватан и интегрални приступ који доприноси очувању  здравља и квалитета живота у друштвеној заједници.

Током посете Бечу организована су посете  једној од  руководећих установа у  жупанији Беч и једној установи социјалне заштите – пружаоцу непосредних услуга.

Покрајински секретар за социјалну политику, демографију и равноправност полова Предраг Вулетић посетио је Fonds Soziales  Wien, –  Социјални фонд – Беч. Ова институција  ради у једној од девет  жупанија Републике Аустрије.

Презентацијом рада Социјалног Фонда, покрајински секретара и представници Удружења послодаваца упознати су организацијом као и са конкретним подацима  организације,  утрошку средстава у задовољавању социјалних потреба грађана, на подручју  жупаније.

Социјалну политику на нивоу државе креира Савезна влада, а свака од  жупанија има своју владу и министре и реализује активности.

Покрајински секретар Предраг Вулетић представио је систем социјалне заштите у Републици Србији, Аутономној покрајини Војводини и локалним самоуправама.

Током разговора уочено је да су оба система усмерена на развој услуга у заједници и приближавање корисницима, док су највећи проблеми у одливу кадрова. Представници оба система изразили су задовољство оставреном сарадњом.