Одржана завршна конференција пројекта РАРЕ

Нови Сад, 16.мај у Сали Скупштине АПВ одржана је завршна конференција на пројекту „РАРЕ –Промена дискурса, промена праксе: Роми као људски ресурс“,.  

На конференцији су представљани резултати пројекта, а своја искуства су, поред Центра за производњу знања и вештина из Новог Сада и Канцеларије за инклузију Рома Владе АП Војводине, представиле и партнерске институције и организације из Мађарске, Чешке, Словачке, Румуније и Бугарске.

Скуп су отворили Светлана Селаковић, помоћница покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова, Милош Николић, директор Канцеларије за инклузију Рома и Драгана Рајић, Центар за производњу знања и вештина. Учесницима су се обратили и Осман Балић из Сталне конференције ромских удружења грађана-Лиге Рома, и Ласло Моравчик, руководилац пројекта из Мађарске хуманитарне организације Малтешки ред. На скупу су представљене пилот акције за тестирање иновативних међусекторских модела подстицања запошљавања које се реализоване у земљама партнерских организација.

РАРЕ пројекат је реализован у оквиру Транснационалног дунавског програма. Циљ РАРЕ пројекта је да се ојачају капацитети и сарадња међу актерима који имају утицај на учешће Рома на тржишту рада како би се боље користили њихови економски потенцијали. Центар за производњу знања и вештина и Канцеларија за инклузију Рома руководе компонентом која се односи на транснационално и национално умрежавање и транснационални пренос добрих пракси у запошљавању Рома у Србији.

Роми су највећа и једна од најугроженијих националних мањина у Европи, која се суочава са социјалном искљученошћу, дискриминацијом, и непостојањем једнаког приступа запошљавању, образовању, становању и здрављу. Већина од процењених 5,2 милиона Рома који живе у Дунавском региону се и данас суочавају са нетолеранцијом, дискриминацијом и искљученошћу са тржишта рада. Пројектом су дефинисани услови ефикасне институционалне сарадње, елаборирани и тестирани иновативни модели интервенције за укључивање Рома у тржиште рада, и развијена економска аргументација за такве интервенције.