Отворен демографски скуп у Новом Саду

Нови Сад, 13-новембар – У Великој сали Скупштине Аутономне покрајине Војводине отворен је 6.симпозијум са међународним учешћем „Академик Берислав Бета Берић“.Симпозијум су организовали Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова, Матица српска и Департман за географију, туризам и хотелијерство, Природно-математичког факултета у Новом Саду под називом: Примери добре праксе у популационој политици и планирању породице.

Отварајући симпозијум помоћница покрајинског секретара Светлана Селаковић, је истакла значај одржавања оваквог скупа јер се ће нам омогућити да кроз презентацију преко 30 радова сагледамо проблеме, али и потенцијална решења у земљи и региону.

Светлана Селаковић је учесницима скупа презентовала рад Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова кроз мере које се реализују у сфери популационе политике. Помоћница покрајинског секретара изразила је наду да ће резултати овог скупа бити системско решење негативних демографских трендова.

На отварању симпозијума, учесницима се обратио председник Матице српске Драган Станић и управник Клинике за гинекологију и акушерство у Новом Саду проф.др Тихомир Вејновић, који су говорили о раду и доприносу академика Берића како у сфери гинекологије, тако и у свим осталим областима којима се бавио.

Током оржавања симпозијума, 13. и 14. новембра биће презентовано преко 30 радова у четири сесије: Искуства и примери популационе политике према фертилитету, Искуства и примери популационе политике према морталитету и старењу, Регионални и демографски развој земаља Западног Балкана и Искуства и примери популационе политике према миграцијама.