Одржана конференција за медије поводом случаја породице Михаљица

Нови Сад, 12. март  – На иницијативу струковних организација социјалне заштите, Коморе социјалне заштите Републике Србије, Асоцијације центара за социјални рад Републике Србије, Удружења стручних радника социјалне заштите Републике Србије, Удружења Аргумент уз подршку Градске управе за социјалну заштиту и бригу о породици, Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова и Центар за социјални рад Града Новог Сада организовали су конференцију за медије поводом случаја породице Михаљица.

Директорка Центра за социјални рад Града Новог Сада Јелена Зорић представила је хронологију контаката са породицом Ане Михаљице која датира још од 2015. године са посебним освртом на период од новембра 2023. године када је троје малолетне деце измештено из породице услед нарушене безбедности и здравља деце. „Центар за социјални рад је у обавези да поступа када постоји основана сумња на занемаривање и злостављање, што је Центар и учинио на позив полиције.“, рекла је Јелена Зорић и додала да је Центар по неодложној интервенцији изместио децу у Сигурну дечију кућу, а мајци су изречене хитне мере (које доноси полиција), што је редовна процедура када је угрожено здравље и безбедност деце. Након решења Суда којим се укидају хитне мере изречене од стране полиције, Центар за социјални рад је утврдио корективне мере чији је  циљ подршка родитељу и јачање родитељских капацитета, као и отклањање објективних околности које су довеле до угрожавања деце. Мајка Ана Михаљица од утврђивања корективних мера, одбија сарадњу са надлежним Центром за социјални рад, која ни до данас није успостављена на адекватан начин. Јелена Зорић је  напоменула да Центар за социјални рад ради и сарађује са другим органима и институцијама, па наводи сарадњу са школом, здравственим установама, полицијом… које су такође указивале на проблеме у породици и непостојање сарадње од стране мајке.

На питање медија, али и питање којим је јавност узнемирена, Јелена Зорић је нагласила да су деца смештена у безбедном окружењу – Сигурној дечијој кући. „Друго најзаступљеније питање“, рекла је Зорић је „Када ће деца моћи да остваре контакт са мајком?“ и образложила да је неопходно да мајка започне сарадњу са стручним тимом Центра за социјални рад како би се стекли услови за реуспостављање контакта.“

Покрајински секретаријат за социјалну политику демографију и равноправност полова је контролни механизам како центара за социјални рад тако и других пружалаца услуга. У случају Ане Михаљице, Покрајински секретаријат је поступао у два предмета, по жалби о привременом старатељству и предмет надзор над стручним радом и у оба предмета Покрајински секретаријат није увидео ни један пропуст у раду Центра за социјални рад.

Данијела Костић из Градске управе за социјалну заштиту и бригу о породици је подсетила да у оквиру Центра за социјални рад Града Новог Сада  функционишу Сигурна женска кућа и Сигурна дечија кућа од којих се једна налази у непосредној близини и подсетила организаторе протеста да својим агресивнијим понашањем негативно утичу на жртве насиља које су смештене у Сигурној дечијој кући.

Представници струковних организација  Коморе социјалне заштите Републике Србије, Асоцијације центара за социјални рад Републике Србије, Удружења стручних радника социјалне заштите Републике Србије, Удружења Аргумент на чију иницијативу је ораганизована ова конференција, истакли су подршку свим запосленим у Центру за социјални рад Града Новог Сада и осудили агресивно понашање, чак нападе на запослене. Сви представници струковних организација су истакли да је рад у центрима за социјални рад изузетно одговоран, да у њему ради највећи број високо образованих кадрова, али да због непознавања рада центара и осетљивости тема којима се баве су често изложени нападима.

На крају конференције директорка Јелена Зорић је још једном позвала мајку Ану Михаљицу да се обрати центру и започну сарадњу.