Саопштење поводом убиства у Новом Саду

Нови Сад, 13.март – Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова је непосредно по сазнању о трагичном догађају од 11. марта 2024. године, када је усмрћена Гордана Т.(1971) од стране свог супруга Николе Т(1969) из Новог Сада, предузео све неопходне радње из своје надлежности.

Сазнања до којих је Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова дошао су да у Центру за социјални рад Града Новог Сада не постоји ни једна евидентрирана пријава за насиље у породици.

Провером у ПУ Нови Сад, такође, није евидентирана ни једна пријава за насиље горе именоване.