Обележен почетак кампање против насиља над женама

Београд – Поводом Дана борбе против насиља над женама и кампање 16 дана активизма, у Београду  је са националним партнерима разматрано колико се допринело смањењу насиља, као и о наредним корацима у оквиру заједничког пројекта Интегрисани одговор на насиље над женама и девојчицама.

Одговор на насиље над женама подразумева свеобухватан приступ сузбијању и спречавању насиља, подржавајући активности усмерене на превенцију, заштиту, кривично гоњење и доношење адекватних политика.

О активностима Покрајинског секретаријарта за социјалну политику, демографију и равноправност полова и реализацији пројекта Интегрисани одговор на насиље над женама и девојчицама говорио је подсекретар Палимир Тот.