ОБАВЕШТЕЊЕ – достава документације за време штрајка Поште

Обавештавамо грађане заинтересоване за учешће у конкурсима Покрајинског секртеријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова да због штрајка запослених у ЈП Пошта Србије, своје пријаве доставе путем других курирских служби или лично на писарницу покрајинских органа.