Одржана инфо-сесија о примени Закона о родној равноправности

Нови Сад, 19. фебруар – У сарадњи Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог и Немачке међународне сарадње – ГИЗ организована је Инфо-сесија о примени Закона о родној равноправности.

На отварању инфо-сесије учесницима се обратио покрајински секретар за  социјалну политику, демографију и равноправност полова Предраг Вулетић који је том приликом рекао да су питања о унапређењу родне равноправности и примени Закона о родној равноправности питања о суштинским променама у друштву, о начину на који размишљамо, делујемо и подржавамо једни друге.

„Покрајинска влада и Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова у протеклом периоду дали су значајан допринос унапређењу родне равноправности. Кроз имплементацију различитих пројеката и иницијатива, фокусирали смо се на оснаживање жена, елиминисање родних стереотипа и промовисање инклузивног друштва.“ Рекао је Вулетић и додао да је досадашње залагање Покрајинске владе је резултирало конкретним променама, побољшањем положаја жена у различитим секторима, пружањем подршке жртвама родно заснованог насиља и промовисањем образовних програма који подстичу равноправну заступљеност полова.

„Наше иницијативе и борбе за једнака права су увек биле усмерене не само на отклањање родних неједнакости, већ и на изградњу друштва које пружа једнаке могућности за све. Зато често истичемо да унапређење родне равноправности није борба само за жене, већ за сваку особу која се суочава са препрекама у остваривању својих права.“ истакао је Предраг Вулетић.

Покрајински секретар је још нагласио спремност за дијалог и сарадњу са организацијама цивилног друштва, локалним заједницама и другим секторима како би се заједнички обликовало инклузивно друштво, али и истакао да посвећеност унапређењу родној равноправности не може бити потпуна без снажног образовања и континуираног подизања свести о важности овог питања. Образовање је кључни фактор за трансформацију друштва, који свакодневно утиче и мења наше ставове, понашања и на крају обликује културу једнакости.

Закључујући излагање покрајински секретар је рекао да се у Покрајинској влади и Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова  ради на побољшању механизама транспарентности и учешћа, пружајући грађанима више могућности да се укључе у обликовање политика које утичу на њихове животе, са циљем да се живимо у друштву у коме сви, без обзира на пол, имају једнаке шансе и могућности.

Инфо-сесија је организована како би се јавности  пружиле информације и додатне смернице о извештавању о оставривању родне равноправности као једне од обавеза органа јавне власти, послодаваца, политичких партија….те је и ту истакнута подршка Покрајинског секретаријата локалним самоупрвама, послодавцима, синдикатима у испуњавању обавеза о извештавању о родној равноправности.