Обавештење о ванредном инспекцијском надзору

Инспекција социјалне заштите, Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова у Новом Саду, је дана 27. марта 2023. године је по налогу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања извршила ванредни инспекцијски надзор у Дому за старе и пензионере “Villa Mir Lux“, Нови Сад, Сестара Нинковића 4.

С обзиром да је констатовано да  наведени Дом нема дозволу за рад у складу са чланом 115. Закона о социјалној заштити донета је забрана рада и наложено исељење корисника из објекта.

Одговорно лице Дома није поступило по решењу инспектора социјалне заштите, што је утврђено 18. маја 2023. године о чему је сачињен контролни записник.

Дана 05.06.2023. године је на основу решења Основног суда у Новом Саду извршен увиђај у стамбеном простору с обзиром да се ради о нерегистрованом субјекту, како би се утврдио идентитет смештених лица и разјасниле битне чињенице на који начин су смештена лица у овај надзирани субјект и да ли су својом вољом смештени, као и да ли је дошло до угрожавања здравственог стања смештених лица.

С обзиром да наведени објекат и даље има забрану рада биће предузета даља процедура измештања корисника.

Против одговорног лица Дома поднета је пријава за привредни преступ као и прекршајна пријава за ометање службеног лица у вршењу инспекцијског надзора.

Дом за старе и пензионере  “Villa Mir Lux“, Нови Сад, истог одговорног лица, је на адреси Лазе Лазаревића број 37а поседодовала дозволу за рад, која је истекла 26. фебруара 2023. године. Одговорно лице је поднело захтев за добијање дозволе за рад надлежном Министарству, али је поступак прекинут до решавања претходног питања тј. исељавања корисника.

Дом за старе и пензионере не може да почне са радом нити корисници могу бити смештени у њега док не добије дозволу за рад (лиценцу).

Уколико неко нема дозволу за рад (лиценцу), а прима кориснике у Дом, свесно доводи у ризик безбедност и здравље корисника.