Збрињавање корисника из нелегалног објекта

Инспектори социјалне заштите Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова у Новом Саду су по хитном надзору код нерегистрованог субјекта који пружа услугу домског смештаја у Зрењанину, улица Чарнојевићева 9а, власника А.Л., 21. октобра 2021. године су извршили непосредан увид у обављање наведене делатности дана 21.10.2021. и констатовали да А.Л. обавља делатност социјалне заштите – пружа услугу домског смештаја одраслих и старијих лица, а да не поседује  дозволу за рад (лиценцу) у складу са чланом 115. Закона о социјалној заштити.
Инспекцијским надзором је утврђено да се у објекту на наведеној адреси на смештају налазе 10 лица. У објекту нису  испоштоване  мере ради спречавање уласка и ширења епидемије изазване вирусном обољењем COVID-19 те је покренута кривична одговорност нерегистрованог субјекта ради непоступања по здравственим прописима за време епидемије.
На основу утврђеног чињеничног стања инспектори социјалне заштите донели су решење о забрани рада нерегистрованог субјекта са налогом за хитно исељење затечених корисника на смештају и поднели кривичну пријаву против одговорног лица.
Инспектори су обавестили и друге инспекције о нерегистрованој делатности.

Дана 22. новембра 2021. године, инспектори социјалне заштите извршили су контролу објекта у улици Чарнојевићева 9а у коме је претходно затечено 10 корисника у нерегистрованом објекту.
Током данашње контроле, уз асистенцију полиције у објекту је затечено 8 корисника, који до данас нису исељени.
У сарадњи са Центром за социјални рад града Зрењанина, за 7 корисника се обезбеђује адекватан смештај, док је једног корисника преузео сродник.
Против одговорног лица – власника нерегистрованог објекта биће покренути адекватни поступци.