Инспектори затворили илегални дом за старе у Сремској Митровици

Након све учесталијих пријава неадекватног збрињавања старих инспектори социјалне заштите Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова затворили су још један дом за стара лица.

У оквиру инспекцијског надзора обављеног на адреси Милана Тепића 6а у Сремској Митровици власника Д.М утврђено је да се у дому пружа услуга домског смештаја одраслим и старијим лицима, без дозволе за рад у складу са чланом 115. Закона о социјалној заштити.

Током обављања надзора утврђено је да се на наведеној адреси налази 14 корисника у неадекватним условима и без подршке одговарајућег особља. На основу утврђеног је донето Решење о забрани рада и дат налог за исељење корисника..

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова је у претходном периоду затворио 4 нелегална дома, од којих је против неколицине власника већ подношена пријава.

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова ће против свих одговорних лица у случају објекат у Сремској Митровици поднети кривичне пријаве.

Информације о свим лиценцираним домовина за старе заинтересовани грађани могу пронаћи на сајту Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и сајту Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.