Саопштење за јавност

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова у Новом Саду, је након сазнања о нестанку млт. Н.В.В. из хранитељске породице Т.Љ. из Суботице, извршио ванредни инспекцијски надзор у Центру за социјални рад у Суботици и Центру за породични смештај и усвојење у Суботици.

Након извршеног инспекцијског надзора у овим установама социјалне заштите, може се констатовати да је поступано у складу са прописаним процедурама везаним за хранитељску заштиту из надлежности инспекције социјалне заштите.

С обзиром на трагичан исход, Покрајински секретаријат ће након добијања извештаја  Полицијске управе Суботица и других надлежних служби, размотрити основ за даље поступање.