Одржан састанак са представницима борацко-инвалидских удружења Града Сомбора

Сомбор – Помоћник покрајинског секретара Милош Урошевић, боравио је у радној посети Сомбору где је у просторијама Градске управе одржао састанак са представницима удружења ратних војних инвалида, ветерана, бораца ратова и представнивима Града Сомбора о реализацији акционог плана и могућностима његовог побољшања.

На састанку је констатовано да четири године након доношења Акционог плана за побољшање положаја ратних ветерана, односно учесника оружаних акција још увек није уједначен ниво оставрених права или субвенција у свим општинама Војводине.

Најчешће олакшице које се реализују су у сфери комуналних услуга (коришћење јавног превоза, установа културе, у мерама спровођења социјалне и здравствене заштите).

Представници удружења која раде на територији Града Сомбора, дали су предлоге којима би се значајно допринело унапређењу статуса ове категорије, а најчешће се односе на оставиравање права из области здравствене заштие, те је предложен састанак са представницима система здравствене заштите.

Помоћник покрајинског секретара Милош Урошевић је истакао да је веома важно што је успостављена добра комуникација са удружењима из области борачко-инвалидске заштите као и већином општина са територије Покрајине.