ИНФОРМАТОР о раду

Информатор о раду Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова (1.31 kB,  258 kB) 

Финансијски план 2016.г. (2.2 MB)

Финансјиски план 2017.г. (1.5 MB)

 

Годишњи план рада инспекције социјалне заштите на територији АП Војводине у 2017. г. 

Захтев за приступ информацији од јавног значаја

1.047 views