ИНФОРМАТОР о раду

Информатор о раду Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова – Март 2018.г. ( 213КB)

 

Финансијски план 2016.г. (2.2 MB)

Финансијски план 2017.г. (1.5 MB)

Финансијски план 2017.г. – ребаланс – Јун ( 3.171KB)

Финансијски план 2017.г. – ребаланс – Август ( 1.94KB)

Финансијски план 2018.г. (16.003КB)

Финансијски план 2018.г. – ребаланс – Јун (17.339KB)

Финансијски план 2019.г. (6.59КБ)

Извештај о извршењу Финанасијског плана за 2017.г.

Извештај о извршењу Финансијског плана за период јануар-јуни 2018. г. 

 

Годишњи план рада инспекције социјалне заштите на територији АП Војводине у 2017.г.

Годишњи план рада инспекције социјалне заштите на територији АП Војводине у 2018.г. 

Годишњи план инспекцијских надзора инспекције социјалне заштите за 2019.годину 

 

Захтев за приступ информацији од јавног значаја

 

 Архива – Информатори о раду Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова