ИНФОРМАТОР о раду

Информатор о раду Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова – јули 2017. ( 300kB ) 

 

Финансијски план 2016.г. (2.2 MB)

Финансијски план 2017.г. (1.5 MB)

Финансијски план 2017.г. – ребаланс ( 3.171KB)

 

Годишњи план рада инспекције социјалне заштите на територији АП Војводине у 2017. г. 

Захтев за приступ информацији од јавног значаја

 

 Архива – Информатори о раду Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова  

1.257 views