ИНФОРМАТОР о раду

Информатор о раду Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова – Октобар 2017.г. ( 297КB) 

 

Финансијски план 2016.г. (2.2 MB)

Финансијски план 2017.г. (1.5 MB)

Финансијски план 2017.г. – ребаланс – Јун ( 3.171KB)

Финансијски план 2017.г. – ребаланс – Август ( 1.94KB)

 

Извештај о извршењу Финанасијског плана 2017.г. за период Јануар-Јуни

Годишњи план рада инспекције социјалне заштите на територији АП Војводине у 2017. г. 

Захтев за приступ информацији од јавног значаја

 

 Архива – Информатори о раду Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова  

1.708 views