Правилници

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова 

Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова

Правилник о изменама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова – јануар 2020.

Правилник о изменама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова – март 2020.

Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова – децембар 2020.

Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова – децембар 2021.

Сагласност на Правилник о изменама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места – јануар 2022.

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова – септембар 2022.

 

Правилник о утврђивању посебног програма обуке ради стручног усавршавања службеника у Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова – 2019.

Правилник о утврђивању посебног програма обуке ради стручног усавршавања службеника у Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова – 2020.

Правилник о утврђивању посебног програма обуке ради стручног усавршавања службеника у Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова – 2021.

Правилник о утврђивању посебног програма обуке ради стручног усавршавања службеника у Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова – 2022.

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова – септембар 2022.

 

Правилник о заштити података о личности

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Правилник о спречавању сукоба интереса

Правилник o буџетскoм рачуноводству
Правилник о изменама и допунама Правилника о буџетском рачуноводству

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке и поступка набавке на који се Закон о јавним набавкама не примењује

Правилник о донацијама