ДОКУМЕНТА

  Матерински додатак

  Треће дете

  Обрасци за извештаје о реализацији конкурса

  Биомедицински потпомогнута оплодња – БМПО

  Правилници 

Притужбе на рад инспекције социјалне заштите   
Образац – Притужба на рад инспекције социјалне заштите  

Кодекс понашања службеника и намештеника у покрајинским органима 

Изјава за интерни конкурс