Утврђени пропусти у раду Центра за социјални рад Алибунар

Нови Сад, 19. фебруар – Покрајински секретар за социјалну политику, демографију и равноправност полова Предраг Вулетић је након ургентног збрињавања шесторо деце из Новог Козјака рекао да ће јавност бити упозната са исходом инспекцијског надзора и надзором над стручним радом и предложеним мерама према одговорним лицима.
Након сачињеног записника и извештаја, који је покрајинском секретару достављен данас, 19. фебруара 2020. године, обавештавамо јавност о следећем:

  • у заштити деце је изостала потпуна и одговарајућа породичноправна реакција органа старатељства – Центра за социјални рад Алибунар,
  • осим приступима правима из области материјалне подршке (новчана социјална помоћ), нису континуирано праћене потребе деце те су занемарене законске дужности органа старатељства
  • уочени су пропусти у вођењу случаја у организовању заштите деце
  • директор Центра за социјални рад “1.Март“ за општину Алибунар у Алибунару није обезбедио законитост рада Центра у складу са чланом 3. Правилника о организацији, нормативима и стандардима рада центра за социјални рад, чиме је онемогућено  остваривање права корисника  утврђена чланом 41. Закона о социјалној заштити према којем “малолетно лице (дете)……јесте корисник …, када му је услед породичних и других животних околности, угрожено здравље, безбедност и развој, односно ако је извесно да без подршке система социјалне заштите не може да достигне оптимални ниво развоја…..“
  • директор Центра није поступао сагласно прописаној одговорности у управљању и организовању радног процеса, нити је предузимао мере у контроли поступања према запосленима – стручним радницима

На основу утврђеног Комисија констатује да ће се против одговорног лица Центра – директора и стручних радника иницирати поступак кривичне одговорности, да ће бити наложено директору да утврди одговорност запослених – стручних радника и да ће бити инициран поступак пред Етичким одбором Коморе социјалне заштите ради утврђивања повреде кодекса професионалне етике стручних радника.
Поред поступака кривичне одговорности Скупштини општине Алибунар биће достављена иницијатива за разрешење директора Центра због пропуста у раду.